Nyheter

  • Dette er rapporten stats­råden tar fram igjen

    For to år siden la den såkalte jernbanegruppa fram en rapport med en rekke forslag om hvordan norsk jernbane bør utvikles videre. Nå tar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fram igjen rapporten og betegner den som et godt utgangspunkt for å omorganisere hele jernbanesektoren.