Jernbanemagasinet banner
Møte med

Ut av bobla

Nesten hele sitt yrkesliv har Trond Frisvold jobbet med overvåking – av mobilnett. Nå leder han operasjonssenteret som skal overvåke tilstanden på jernbanens infrastruktur.

«Dette er en formidabel oppgave», sier Trond Frisvold. Foto: Tore Holtet
«Dette er en formidabel oppgave», sier Trond Frisvold. Foto: Tore Holtet

«Vi har levd i vår boble. Nå sprekker den bobla!» Trond Frisvold legger ikke skjul på at de har operert i sin verden, de 25 ansatte og to innleide som til daglig sitter bak den godt sikrede inngangen til operasjonssenteret på Marienborg i Trondheim.
  – Vi er døgnbemannet med to personer 24 timer i døgnet, 365 dager i året, for å sikre at jernbanens GSM-R-nett fungerer som det skal, forteller Frisvold, og understreker at senteret står i nær kontakt med dem som drifter og vedlikeholder det samme nettet.

Utvider
– Vi er en liten teleoperatør, eid av staten, forklarer han. – På sett og kan vi sammenliknes med NetCom og Telenor. Mens de er kommersielle og tenker inntjening, jobber vi med et lukket nett der hensynet til sikkerhet er det viktigste.
  Avdelingslederen begynner raskt å snakke engasjert om en teknologisk jungel av forkortelser: rammeverket ITIL som brukes for å kvalitetssikre IKT-prosesser, sikkerhetsstandarden ISO 27001 som nærmest garanterer orden i sysakene og funksjonen OIM (Operativ Incident Manager) som benyttes ved kritiske hendelser.
  – Under våre presentasjoner for andre i Jernbaneverket, får vi ofte spørsmålet: «Hva gjør dere når dere utvider?» Mange tar som gitt at det det vil skje. Årsaken er at vi allerede har et rammeverk som fanger opp innføring av nye tjenester. Og nå skjer det! Vi er godt i gang med å forberede overvåking av det nye signalsystemet ERTMS, som settes i drift på pilotstrekningen Østfoldbanens østre linje neste år og gradvis skal monteres på hele jernbanenettet. Vi knyttes også opp mot det databaserte trafikkinformasjonssystemet FIDO. Og i august neste år er det klart for den store svenneprøven når vi starter med å overvåke de mest kritiske sporvekslene i landet.

PÅ ISFJORDEN: Trond Frisvold står her på isfjorden på Grønland og peker inn mot innlandsisen ti kilometer inn i fjorden.

«Han med alle barna»
Trond Frisvold er en jordnær kar fra Bjugn, men er mer mobil enn de fleste. Han «sparer både miljøet og seg selv» ved å sykle til og fra jobb uansett vær og årstid. Så har han da også trent jevnt og trutt hele livet.
  – Min oppvekst handlet mest om skole og trening: håndball, friidrett og kampsport.
  – Kampsport?
  – Ja, har du hørt om Tae Kwon Do? spør mannen som har svart belte i den mange tusen år gamle idrettsgrenen med koreanske røtter. Ifølge denne tradisjonen er sort symbolet på ro, modenhet og perfeksjon.
  Jo, han virker både rolig, moden og systematisk til fingerspissene. Familie stiftet han i ung alder, og han har rukket å få seks barn – den yngste ett og et halvt og den eldste 23 år
  – «Han med alle barna» kaller de meg, ler far Trond og understreker at familien er viktig for ham. Huset på Fjøsvollan sør for Trondheim ligger tett på naturen. Noe av det barna liker best, er å dra på telttur. Hans samboer er fra Grønland, og hun har to ganger gitt han litt av en manndomsprøve som julegave: Deltakelse i Artic Circle Race, et 160 km langt skirenn over tre dager med overnatting i telt. I februar i år var han med en grønlandsvenn på seljakt, rypejakt og isfiske med temperatur ned under 30 minusgrader!

32 MINUS: «Vi måtte varme oss på bålet eller løpe for å holde varmen».

Når alarmen går
Iskaldt kan det også være på høyfjellet når alarmen går og noen i drifts- og vedlikeholdsstaben må rykke ut for å rette en feil på jernbanens mobilnett.
  – Vår døgnkontinuerlige bemanning gjør at vi sitter med det store bildet på hvordan denne infrastrukturen henger sammen. Det er vi som får henvendelsene fra brukere og kunder og forstår konsekvensene når noe er galt. Vi kan som oftest raskt se rotårsakene til at feilene oppstår og kan utføre første linjes feilretting gjennom å kjøre restart på komponenter ute i nettet, forklarer Frisvold.

Vår døgnkontinuerlige bemanning gjør at vi sitter med det
store bildet på hvordan denne infrastrukturen henger sammen.

Trond Frisvold

Formidabel oppgave
Det er ikke bare folk utenfra som har spurt seg om operasjonssenteret ikke kan benyttes til langt flere formål.
  – Tidligere i år satte vi oss ned og laget et strategidokument der vi uttrykker ønske om å bli et operasjonssenter som forstår og agerer på hendelser i hele jernbanens infrastruktur. Før vi var helt ferdige med dette dokumentet, fikk vi besøk av infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund. Han kunne da opplyse at vi nettopp er tiltenkt en slik rolle!
  Det var så sent som den 30. september i år at «bomba falt». Frisvold legger ikke skjul på sin begeistring, men er ydmyk i forhold til de mange utfordringene som ligger foran både han og staben rundt ham.
  – Dette er en formidabel oppgave. Før vi kan komme i gang, krever det en god og omforent strategi forankret i Jernbaneverkets ledelse. Dernest må vi vise at vi er gode til å samarbeide med og knytte til oss de riktige menneskene. Vi vet at Jernbaneverket har mange dyktige fagfolk vi kan trekke veksler på. Vår grunntanke er at vi skiller mellom overvåkingen av telecom og den øvrige tilstandsbaserte overvåkingen. Vi skal sikre at banesjefenes folk blir bedre i stand til å gjøre sin jobb.

PENDLER: Trond Frisvold nyttetrimmer til og fra jobb hver dag.

Telecom og IT
Trond Frisvold er utdannet høyskoleingeniør fra Trondheim ingeniørhøyskole med spesialisering innen EDB. Etter endt militærtjeneste (jo, han er i slekt med en tidligere forsvarssjef) fikk unggutten fra Bjugn etter hvert fast jobb i NetComs overvåkingssenter. Senere var han innom Siemens og leverte systemer som overvåker mobilnettet. En av kundene var Jernbaneverket, og i 2011 fikk han jobben som avdelingsleder for det som nå kalles operasjonssenteret i Trondheim.
  Når vi ber han beskrive forskjellen mellom privat og offentlig virksomhet, får vi et ærlig svar: – I det private er du prisgitt at bedriften tjener penger for å overleve. Hver dag er på mange måter en kamp for tilværelsen. Det gjør at alle bruker kreftene sine på å nå det samme målet. Definerte ansvarsområder står ikke til hinder for at folk trår til der det trengs, og det blir kort vei fra beslutning til handling.
  – I det offentlige skal ikke bedriften tjene penger for å overleve, og det kan ta veldig lang tid fra en beslutning – eller forslag til høring – til konkret handling.
  – Har det private noe å lære av jernbanen?
  – Helt klart. Mens det i det private lett kan bli «rovdrift» på ansatte, tar Jernbaneverket vare på de ansatte og har stor respekt for deres rettigheter. Det som imponerer meg mest, er kompleksiteten i det som skal til for at toget kan gå. Folk skulle bare visst!
  Snart skal Frisvold og hans mannskap bli en mer sentral den av denne kompliserte jernbaneverden. Hvordan det går, vet vi mer om mot slutten av neste år …

FAKTA

Trond Frisvold

Stilling: Avdelingsleder ved
Operasjonssenter på Marienborg i Trondheim.

Født: 30. mars 1971

Bolig: Fjøsvollan i Trondheim

Sivilstand: Samboer.
Har til sammen seks barn.

3 KJAPPE

Hva er du best til som leder?
Jeg lærer av og lytter til de ansatte.
På den måten kjenner jeg bedre til
konsekvensene av de avgjørelsene som må tas.

Hva er du dårligst til som leder?
Jeg kan bli bedre til å ta raske beslutninger og stole
på utfallet – uten å sjekke alle “bauer og kanter” først.

Hvor har jernbanesystemet sitt
største forbedringspotensial?
Det første jeg tenker på, er organisering. Jeg har
ennå ikke den fulle oversikten over hvem som gjør
hva i Jernbaneverket, men etter den siste omorganiseringen
er vi på god vei til å få klarere linjer.