Jernbanemagasinet banner
Møte med

Fra griserøkter til direktør

– Vi må kjenne hverandre bedre både som fagpersoner og som de unike privatpersonene vi er, sier Jon Brede Dukan. Sjefen for Infrastrukturprosjekter startet i arbeidslivet som deltidsavløser og griserøkter i hjembygda Ringsaker.

Foto: Hilde Lillejord

Det er ingen grunn til å ­finne opp­ ­hjulet på nytt.

Foto: Hilde Lillejord

Fra Ringsaker og griserøkter? Det gir raskt assosiasjoner til en mer kjent person fra samme bygd. Da legger direktøren fort til at han hverken har gitar eller en utpreget sangstemme. Noen Prøysen er han ikke, men dialekten er «itte» til å ta feil av…

«Blåklokkevikua»
Direktøren for den nye enheten Infrastrukturprosjekter (IP) har bosatt seg strategisk i naturens mangfold. Midt i blomsterenga. Han bor idyllisk til på Reppe i Trondheim. Der har han verdens flotteste fjordutsikt og en nærhet til skogen som høver seg en ihuga elgjeger.
  Du skal ikke ha snakket mange ord med Jon Brede Dukan før du legger merke til at hedmarksdialekten trer tydelig fram, til tross for at han har rundt 20 år i Trøndelag på baken.
  – Men noe utvannet er den jo blitt. Det må jeg innrømme, sier direktøren, som blir kalt «trønder'n» når han kommer på jobb i Oslo.
  Jon Brede er født inn i en stor lærerfamilie på Ringsaker, og er sønn av et lærerpar. Riktignok med en far fra det «blide Sørland». Så da blir det selvsagt minst ei jaktuke på Sørlandet med Pater Familias hver høst.
  – Ringsaker er viktig for meg, men jeg setter umåtelig pris på å besøke Sørlandet hvert år. Det skulle vært rart å være det foruten, sier han.

 «Vi er en sammensatt gjeng som skal dra lasset sammen.»
Jon Brede Dukan

«Tango for to»
Dukan er opptatt av samspillet kolleger imellom. At vi skal samhandle, og ikke danse solo.
  – Jeg har de siste månedene brukt en del tid på dem rundt oss. De som planlegger for oss og de som skal ta over prosjektet etter oss. Det har lært meg at vi som nyetablert enhet må forstå oss selv bedre. Vi skal ikke bare kjenne oss selv og kollegene våre. Vi skal ha forståelse for samspillet, helheten og teamet, sier en engasjert Dukan. Han ser at det er mange forventninger som det kan bli vanskelig å beskrive med ord:
  – Det er ikke nødvendigvis alt som skal skrives ned i en prosedyre. Vi er en sammensatt gjeng som skal dra lasset sammen. Vi er geografisk spredt, men vi er faglig på høyde, hver på vårt felt. Det akter jeg å «spille på», understreker han.
  – Når vi da samtidig ser at det kommer veldig mange og spennende oppgaver fremover, samtidig som det kommer økte bevilgninger til vedlikehold, da er det bare å brette opp ermene, sier han og er klar til å gyve løs. Dukan er på søken etter forbedringspotensialer og løsninger.

TENKSOM: Med økte bevilgninger og mange ­spennende, nye prosjekt på ­beddingen, må sjefen speide etter mulige forbedringer og nye løsninger. Dem ser Jon Brede Dukan i teamene.

«Spaserveger i granskog»
Forbedringspotensial ­handler også om når elgkvota ikke blir fylt, eller når en ­havner sånn midt på treet i jaktfeltskyting. Skjønt etter et kjapt nettsøk, ser vi at han er temmelig treffsikker, den ­samme direktøren.
  Etter en lang pendleruke i hovedstaden hender det at han setter seg i bilen i otta på lørdags morgen for å kjøre til Tynset eller Vingelen. Der avfyrer han 15 skudd, og kjører hjem igjen. Slikt kalles dedikasjon, og helt ­sikkert en dypfølt interesse.
  – Joda, skyting og elgjakt opptar meg langt mer enn for gjennomsnittet, skulle jeg tro. Det går med fire uker i året bare til elgjakta, innrømmer han smilende og legger til at han også tilbringer mange timer i bilen utenfor et av dansestudioene i Trondheim mens han venter på de håpefulle.
  – Slik er det å ha danseinteresserte døtre i familien, forteller han.

«Solskinn og sang»
– I min verden er det en selvfølge at vi skal bli flinkere til å levere på tid og innenfor budsjett, sier Dukan. Han legger til at han jobber vel så mye med å videreføre null-visjonen med hensyn til skader.
  – Som ledere må vi vise at vi bryr oss, både om fast ansatte og innleide, samt tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. Derfor reiser vi ut og tar praten med både egen organisasjon og entreprenørene når vi har hatt enkelthendelser. Det kan være en klemt tommel eller langt alvorligere saker. Min erfaring er at nettopp det at vi som ledere involverer oss, ender opp i konstruktive og gode løsninger.
  Dukan ønsker å finne ut hva som har ført til den ­uønskede hendelsen? Hvilke tiltak ligger bak? Eller rettere sagt, hvilke vurderinger ligger ikke bak?
  – Det er der det er viktig å sette inn tiltak, sier han og ser besluttsom ut.

PÅ JAKT: Det går med fire uker i året til elgjakt for Jon Brede Dukan.

«Du ska få en dag i mårå»
Framtidsvisjonen er krystallklar: – Det største potensialet for å levere bedre i framtida hviler på tre faktorer: Vi må bygge teamene så tidlig at de fungerer i det øyeblikket de settes i gang. Dernest må vi gi oss selv nok tid til planlegging. Så skal vi sikre erfarings­overføringen. Det er ingen grunn til å finne opp hjulet på nytt.
  Dukan forklarer at suksessen i forhold til grunnruteprosjektet viste oss hvor viktig det er at Jernbaneverket er forberedt, og at teamene fungerer.
  – Vi gikk fra prosjektavdelinger i regionene, til ­Utbyggingsdivisjon og nå til Infrastrukturprosjekter. På ­denne veien har vi tatt med oss svært mye lærdom. Vi har medarbeidere som gjennom mange år har vært med på å bygge opp en profesjonell byggherreorganisasjon. Som har skaffet seg kompetanse på et høyt nivå, ­understreker han. – Vi har noen ansatte som har vært med lenge og utgjør bærebjelken i organisasjonen. I tillegg har vi fått inn mange nye som bidrar til det mangfoldet og den økte innsikten og nye kompetansen vi er ute etter.
  Det er denne samlede kompetansen og erfaringen ­Dukan vil bygge videre på, og sørge for at Jernbane­verket nyter godt av i tida som kommer.

FAKTA

Jon Brede Dukan

Stilling: Direktør for Infrastrukturprosjekter (IP)

Født: 1968 i Ringsaker

Bolig: Reppe i Trondheim

Sivilstand: Gift med Lise, 3 døtre

Bakgrunn: Hærens Ingeniørhøgskole, instruktør
Befalsskolen for Ingeniørvåpenet, assisterende
vollmester Porsangmoen, sjef Bygg og Anlegg Værnes
Flystasjon, drift- og vedlikeholdsleder NSB Eiendom,
prosjektleder i Jernbaneverket, prosjektsjef Regionale
prosjekter, direktør Infrastrukturprosjekter.

3 Kjappe

Hva er din organisasjons største fordel?
Den største fordelen er at vi er vant til å jobbe tett på jernbane i drift.
Vi har en organisasjon som kan løse mange ulike typer oppgaver.
Grunnet prosjektenes relativt korte gjennomføringstid får vi hyppig
oppdatering på hvilke krav som gjelder i prosjektenes ulike faser.

Hvor er det størst innsparingspotensialet i investeringsprosjektene?
Her vil jeg peke på utfordringen med å bli kjent med egen enhets kompetanse
når enheten er geografisk spredt. Vi har fortsatt mye å lære om og fra vår
nærmeste kollega. Det neste er å standardisere valg av løsninger for
samme type oppgaver i mye større grad enn i dag.

Hvilken kompetanse trenger du mer av?
Den kompetansen vi stadig har utfordringer med å skaffe nok av, er senior prosjekteringsledelse. De som tilsettes her, bør kunne jobbe tverrfaglig.