Jernbanemagasinet banner
Møte med

En glødende lagspiller

Han elsker å spille på lag med folk, lederen av Jernbaneverkets nye kompetansesenter.

Foto: Hilde Lillejord

Et nøkkelord for meg er kvalitet – det vil si at vi er tydelige på hva som skal leveres og gjør alt for å leve opp til det.

Foto: Hilde Lillejord

Tidligere har det handlet om håndball, forskning, barnehager og shipping.
Nå skal Fahad Awaleh (37) lede oppbyggingen av Jernbaneverkets nye kompetansesenter.

Den mannen er bare helt utrolig!» «Han stilte de riktige spørsmålene fra dag én.» «For en kapasitet!»
Superlativene hagler rundt den nytilsatte avdelingsdirektøren. Når Jern­banemagasinet minner om at han åpenbart har imponert damene rundt seg, ler han høyt før han iler til med å fortelle at han er nygift. Ikke helt uventet falt valget på en tidligere håndballspiller. For det var på håndballbanen at norsksomalieren fra Vestli i Oslo oppdaget hva er det er mulig å skape sammen med andre. Av resultater, tillit, støtte, moro og glede.

«Det at jeg har en noe annen hudfarge enn dem rundt meg,
er bare noe jeg blir minnet om når jeg ser meg i speilet.»
Fahad Awaleh

På landslag
– Jeg startet med håndball som seksåring, forteller han og påpeker at det går en rød tråd fra de erfaringene han fikk med seg gjennom landslag- og eliteseriespill i håndball til de fag han senere har studert og praktisert i ulike jobber.
Da Fahad ble født, bodde det ti somaliere i Norge. To av dem var hans foreldre. Faren var kjøpmann og fikk etter hvert jobb i oljesektoren. Mora var lærer og tolk.
På Rommen skole var Fahad eneste elev med afrikansk bakgrunn.
– Hva har denne bakgrunnen hatt å si for din utvikling?
– Det må være det som har betydd minst! Det at jeg har en noe annen hudfarge enn dem rundt meg, er bare noe jeg blir minnet om når jeg ser meg i speilet.
– Idretten derimot, den har hatt stor betydning! Her lærte jeg hva det er mulig å få ut av et samarbeid hvis alle får gjøre det de er best på.
– Men du valgte utdanning …?
– Ja, jeg hadde aldri noen drøm om å bli profesjonell idrettsutøver. Etter å ha vært med på aldersbestemte landslag fra jeg var 15 til jeg var 21 år, fikk jeg to års avbrekk på grunn av en skulder. Og da ga valget seg selv.

STJERNE: Fahad var stjerne på laget da Vestli var i eliteserien i håndball. (Foto: Bjørn Moe) 

Doktorgrad
Fahad Awaleh begynte i 1997 å studere på Handelshøyskolen BI, og der ble han tidlig fast bestemt på å fordype seg i logistikk.
– Dette faget handler jo nettopp om få ulike ledd til å henge best mulig sammen. Etter utdannelsen som siviløkonom og påfølgende mastergrad i strategi, fikk jeg mulighet til å bli doktorgradsstipendiat. Vi var en stor gjeng som i fire år forsket på logistikk i det vi da kalte den nye økonomien. Doktorgradsoppgaven het «Interacting strategically in business relationships». Den handler om hvordan nettverk kan samhandle og samarbeide over tid mot felles mål samtidig som de hver for seg øker sin konkurransekraft, beretter han entusiastisk.
Unge Awaleh har alltid vært en driftig kar. Kombinert med studiene underviste han i ungdomsskolen. På BI holdt han forelesninger i logistikk, distribusjon, innkjøp, innovasjon og entreprenørskap.

Vant pris
– Men etter hvert fikk du behov for å komme ut i den virkelige verden?
– Ja, fra 2007 til 2010 satt jeg sammen med de to topplederne for logistikk hos Wilh. Wilhelmsen ASA og jobbet med strategi, innovasjon og utvikling for et konsern som er til stede i 110 land. Rederiet eier virksomheter både på sjø og på land og har en rekke relasjoner til uendelig mange andre logistikkaktiviteter som jernbane. Her var hele logistikkverdenen til stede rundt oss, og det var utrolig spennende å jobbe på tvers av alt dette.
I denne jobben vant Fahad en pris for beste innovasjonsidé. Ideen gikk ut på å bygge et selskap som ble visualisert som hodet på en blekksprut: Det nye selskapet skulle med sine fangarmer trekke veksler på ressurser og kompetanse som Wilh. Wilhelmsen allerede hadde.
Ett resultat ble at rederiet engasjerte seg i delvis helt nye områder som nødhjelp, bistand, forsvarsoperasjoner og transport i Afrika og Asia.

«På håndball­banen oppdaget jeg hva det er mulig å skape sammen med andre.»
Fahad Awaleh

Fellesnevneren
– Ser du noen likhetstrekk mellom jernbane og shipping?
– Fellesnevneren er klar: Alle store organisasjoner sliter med å bruke sine ressurser, både ansatte og utstyr, på en optimal måte. Jeg skal på ingen måte uttale meg skråsikkert om jernbane ennå. Etter 14 dager i denne jobben har jeg hatt bratteste læringskurve hittil i livet – og det uten sammenlikning! Men: Jeg vet at det i alle store organisasjoner ligger et stort potensial i å finne kreative og smarte måter å dra nytte av hverandre på. Samspill og relasjoner satt i system er den beste måten å skape nye løsninger på. Der en har tunnelsyn, mister en muligheter til å ta tak i det som ligger utenfor synsvinkelen. Min utfordring blir å finne ut av hvordan vi skal utvide horisonten sammen med andre.
Fahad minner om at konkurranseutsatte selskaper er fullstendig avhengige av sluttkundens tilfredshet for å ha livets rett.
– Et nøkkelord for meg er kvalitet – det vil si at vi er tydelige på hva som skal leveres og gjør alt for å leve opp til det.

Hovedmålet
Da Fahad fikk direktørjobben i Jernbaneverket, steg anseelsen i konas familie. Oldefaren hennes var nemlig stasjonsmester på Hamar. Tidligere kolleger hadde også sansen for at han valgte jernbanen etter å ha vært nestleder i Norges største barnehagekjede i fire år.
«Velkommen tilbake i bransjen,» var hilsenen fra eks-kolleger på BI.
– Mange er opptatt av jernbane, og jeg tar denne jobben fordi jeg tror på jernbanens miljøfortrinn.
– Hva slags rolle skal det nye kompetansesenteret spille?
– Oppdraget er todelt: Vi skal både rette oss mot jernbanesektoren og mot Jernbaneverket som organisasjon. Ett hovedmål blir å sikre kapasitet og kompetanse. Skal Jernbaneverket makte å løse alle de oppgavene som er stilt i utsikt framover, er vi avhengige av å sikre oss økt kompetanse. Vi skal ikke være en øy i organisasjonen, men en puls som hele jernbanebransjen skal kjenne. Fahad har latt seg imponere av de siste års rivende utvikling på Norsk jernbaneskole.
– Jeg gleder med til å jobbe sammen med de mange dyktige medarbeiderne på skolen. Vår felles utfordring er å få unge elever og studenter til å velge jernbanefag. Det betyr igjen at vi må styrke vårt omdømme. Så her gjelder det å bygge relasjoner, sier Fahad Awaleh og smiler. Han ser fram til å utvikle kreativt samspill og score nye mål – for det store jernbanelaget.

 

UTVIDE HORISONTEN: – Min utfordring blir å finne ut hvordan vi skal utvide horisonten sammen med andre, sier Fahad Awaleh.

FAKTA

Fahad Awaleh

Stilling: Avdelingsdirektør (sjef for
Jernbaneverkets nye kompetansesenter)

Født: 1977

Bosted: St. Hanshaugen i Oslo

Styreverv: CARE Norge, styremedlem

3 Kjappe

Hvorfor er du så blid?
Jeg har en positiv indre stemme og gjør ting som gjør meg glad.
For meg er det viktig å trene en time om dagen.

Hvilke eliteserielag i håndball spilte du på?
Jeg spilte for Vestli, Haslum, Nittedal og Elverum, hvor jeg var kaptein.
Jeg begynte og avsluttet karrieren i Vestli, som jeg tok bronse sammen med i 2005-2006.

Hvem var det du giftet deg med i sommer?
Kona mi heter Ingunn Molven. Hun er klinisk ernæringsfysiolog.
Vi gjør mye hyggelig sammen. Hun har aner på Hamar og i Hardanger,
og jeg har virkelig fått sansen for vestlandsnaturen.