Jernbanemagasinet banner
Møte med

Direktør med bakkekontakt

Han vokste opp under palmene, har vært til sjøs, kjørt lastebil og jobbet 26 år i luftfart. Nå tar Gorm Frimannslund ansvaret for å utvikle det norske jernbanenettet.

Som ny direktør for infrastrukturdivisjonen skal Gorm Frimannslund lede kjernetroppene i Jernbaneverket, de som skal sørge for at togene kan gå i rute. De får en sjef som har bevis på at han er systematisk og gjør ting ordentlig etter at han i fjor kunne ta imot årets pris for god sikkerhetsrapportering fra Luftfartstilsynet på vegne av SAS. De får også en sjef som tviler på at når to personer eller fagmiljø gjør ting på forskjellig måte, så er begge metodene like bra. Han er tilhenger av å standardisere. – Det er rett og slett fordi det som gjøres blir transparent når det gjøres likt. Som regel kan den ene lære av den andre og vice versa.

 

System og struktur
Foreløpig er det for tidlig for den påtroppende infrastrukturdirektøren å komme med noen bastante meninger om hva Jernbaneverket skal forbedre seg på. Derimot er han klar på hva han tar med seg inn:
  – Det er en kultur der vi har en strukturert oppfølging av det vi gjør, at vi har klare og tydelige ansvarsavgrensninger, at vi vet hvem som gjør hva og når og at det er forutsigbart. Har en leder akseptert et oppdrag, har man også blitt enig om midlene, tidsfristene og kvaliteten som skal leveres, slår han fast.
  – Det er viktig å få en kultur der det en leder gjør, får en konsekvens – enten positiv eller negativ. En ledelse uten konsekvenser gir en uheldig kultur, sier Frimannslund, som vil styre etter mål det er realistisk å nå.
  Frimannslund er klar over at mye utstyr og mange komponenter i den infrastrukturen han skal forvalte, har gått ut på dato. Men også at det nå er politisk vilje til å ta et krafttak. 
  – Da er vår oppgave å være veldig systematiske så vi kan dokumentere og vise hva vi greier å få til, men også hva behovet er. Det stiller krav til Jernbaneverket om å få fram informasjon så vi får de riktige beslutningene.

Ringen er sluttet
Gorm Frimannslund har hele livet vært interessert i transport og samferdsel. Kanskje har det noe med at faren drev et rederi, Nopal Caribe Lines, en periode fra den karibiske øya Curaçao i De nederlandske Antillene.
  Seksten år gammel fikk han hyre på en tysk båt som jungmann. Deretter gikk kursen til Norge og videregående skole på Bø i Telemark der det var internatskole for barn med norske foreldre i utlandet.
  Så bar det igjen til sjøs, nå på en konteinerbåt tilhørende Admiral Shipping i Larvik, til førstegangstjeneste i marinen og deretter transportstudier i Molde.
  – Høyskolen i Molde var tidlig ute og hadde et veldig bra studium, memorerer Gorm Frimannslund, som i tillegg tok fag i matematikk både i Molde og ved Universitetet i Oslo.
  En sommer jobbet han som befrakter i Norske godslinjer. En annen med å kjøre ut melk for Fellesmeieriet før jobb i konsulentbyrået Samfunnsteknikk VBB.
  – Der skulle jeg jobbe med matematiske modeller for å optimalisere både varetransport og kollektivtransport. Blant de sistnevnte var kollektivtrafikk med buss for norske fylker og svenske län.
  Der var han helt til Widerøe skulle innføre et nytt verktøy for ruteplanlegging. Det førte til ulike roller og posisjoner i Widerøe før overgang til SAS. 26 år etter er ringen sluttet. Sjøfart, veitransport og luftfart blir kronet med jernbane.

«Det er viktig å få en kultur der det en leder gjør,
får en konsekvens – enten positiv eller negativ
»
Gorm Frimannslund

 

Har en plan
Det første Gorm Frimannslund skal gjøre i Jernbaneverket, er å etablere en ledergruppe for infrastrukturdivisjonen. Den teller 14 hoder.
  – Fordelen med en stor ledergruppe i den perioden vi går inn i, er at den sikrer en relativt bred involvering. Samtidig er det ikke helt uproblematisk. Man blir nødt til å være mer strukturert enn det man ville vært med en mindre ledergruppe. En stor gruppe gir mindre anledning til fri diskusjon. Jeg går til denne jobben med de forutsetningene som ligger der, og skal gjøre det beste ut av det, slår han fast.
  Det å få etablert og komme i gang med ledergruppen vil ha den nye direktørens førsteprioritet. Så gjelder det å gjøre seg kjent i Jernbane-Norge.
  – Jeg må komme meg rundt og få en oversikt over virksomheten og møte folk. Dessuten blir det nok mye å sette meg inn i den første tiden, innser Gorm.

Trives i felten
Allerede da Gorm Frimannslund var ansvarlig for bakkevirksomheten i Widerøe, tok han en uke om sommeren i uniform eller arbeidstøy. Siden har han fortsatt med det. Sist sommer i SAS-hangaren på Kastrup.
  – I hangaren fikk jeg ikke skru på flyene. Men for å kunne forstå medarbeidernes hverdag og få høre om hvilke utfordringer og problemer de har, er det svært nyttig. Det har lært meg veldig mye, sier Gorm, som en gang møtte seg selv i døren. Det var den uka han som forholdsvis fersk sjef for stasjonsvirksomheten i Widerøe satt på innsjekk på Flesland:
  – Der var det så travelt at du burde unngå å drikke kaffe fordi det ikke var tid til å forlate plassen for å gå på toalettet. Oppe i travelheten måtte vi skrive inn destinasjonene manuelt på bagasjelappene. Jeg tenkte hvorfor i alle dager har vi ikke forhåndstrykte lapper? Til slutt tok jeg en telefon til det operative hovedkontoret for å finne ut hvem det var som hadde bestemt dette. Jo, fikk jeg høre, det var en Gorm ett eller annet. Det var en beslutning jeg selv hadde tatt, sikkert for å spare penger, da jeg var økonomisjef. Det var en veldig nyttig læring. Etter det har jeg vært mer forsiktig med hva jeg beslutter!
  Tradisjonen med å komme seg ut vil han opprettholde også som infrastrukturdirektør i Jernbaneverket:
  – Jeg er ikke så god på å snakke om vær og vind, men jeg er god på å stille spørsmål. Jeg vil vite hva det er som fungerer og hva som ikke fungerer. Og når noe er gjennomført, vil jeg gjerne se at det virker også. Intensjonen er å sette opp én aktivitet i uka ute.
  – Det står skrevet om deg at du liker å danse?
  – Det er egentlig min kone som liker å danse. Jeg setter pris på å være med. Det lovet jeg å gjøre da jeg sluttet å pendle til Bodø i sin tid. Det har jeg fulgt opp. Får ta det som et eksempel på at jeg er konsekvent, avslutter Gorm Frimannslund, som får sin første arbeidsdag i Jernbaneverket 3. mars.

FAKTA

Gorm Frimannslund

Stilling: Direktør for infrastrukturdivisjonen

Født: 1962 i Bergen

Bosted: Ulsrud, Oslo

3 KJAPPE

Hvordan vil du beskrive deg selv?
Utålmodig, strukturert og seriøs.
Jeg prøver å være litt mindre seriøs.

I hvilken av de tidligere stillingene
dine hadde du brattest lærekurve?

Som driftsdirektør i Widerøe hadde jeg en
bratt kurve med flere nye fagområder
og ikke minst flere fagforeninger. Det er
en spesiell situasjon å ha ansvar for
andre mennesker. Widerøe hadde da en
historikk med flere havari med tap av menneskeliv.

Hvilken dans liker du best?
Salsa er en dans med en vanskelig takt, men utrolig
glede og tempo. Det er musikk en alltid blir glad av.
Salsa kan danses i par, men også i gruppe (rueda).