Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Mindre støy

Han har flere forslag til å redusere jernbanestøy.

Moderne tog er særdeles støysvake. Foto: Nils J. Maudal

Utgangspunktet
for arbeidsoppgavene til Trygve Aasen er enkelt sagt kontaktflaten mellom hjul og skinne. Slik kontakt blir det støy av.
    – Forurensningsforskriften fra 2004 har et krav om at det ikke skal være mer støy enn 42 desibel-A innendørs. Sist vi foretok en kartlegging, i 2012, lå bare seks boliger over kravet, forteller Aasen.
    Støykartlegging må foretas hvert femte år. Det vil si at 2017 blir et travelt år, men ikke på den måten at Trygve Aasen må farte hele jernbanenettet med en lydmåler i handa:
    – Dette arbeidet blir gjort på PC. Vi lager modeller som vi mater inn med trafikktall. Når resultatet kommer ut, forventer jeg ikke at det kommer noe som vil overraske.

Helsefarlig
Støy kan være helsefarlig for dem som blir utsatt for den. Mye støy, gjerne kombinert med vibrasjoner, er en typisk årsak til søvnforstyrrelser og kan være dødelig fordi det stresser kroppen.  For Jernbaneverket kan klager inneholde en kombinasjon av støy og vibrasjoner. Grunnforhold, avstand og ikke minst sporkonstruksjonen selv avgjør hvor mye støy og vibrasjoner togene gir til omgivelsene.
    – Det normale er å klage på støy, mens klager på vibrasjoner ofte først kommer når noen er redd for at huset skal slå sprekker. Dette er aldri dokumentert å ha skjedd, men det skal små vibrasjoner til om natta før søvnen forstyrres uten at hjernen riktig våkner. Det sliter på kroppen. Ny europeisk forskning underbygger dette, og det er noe vi i vesentlig større grad bør ta innover oss også i Norge,
mener Aasen.

FAKTA

Trygve Aasen | 37 år

Stilling: Seniorrådgiver plan og teknikk, støy og vibrasjoner

Arbeidsstad: Drammen stasjon


3 kjappe

Er det noe du spesielt kunne tenkt deg å gjøre?
Foreta akustiske målinger ved hjul på tog over hele jernbanenettet. Slik data kan brukes både til tilstandskontroll, klagebehandling og bedre beregningsgrunnlag. Men det er fortsatt en vei å gå før vi kommer dit.

Hvordan er tendensen med støy fra jernbanen?
Moderne tog er særdeles støysvake. Nye tog er et godt støytiltak, da de må tilfredsstille skjerpede støykrav i TSI. 

Hvor interessant er det for en akustiker å jobbe i Jernbaneverket?
Det er veldig spennende og utviklende. Muligheten til å påvirke til at gode valg blir tatt både i Jernbaneverket og nasjonalt, betyr mye. Så lenge jeg har ledere som ser verdien av arbeidet jeg gjør og som synes det er betydningsfullt, gir det god motivasjon til å jobbe videre.


Sporet først
Trygve Aasen er ganske bestemt på at støytiltak utenfor sporet, om det er utskifting av vindu, balansert ventilasjon, isolering av husfasader eller skjermer, ikke må være det første alternativet vi tyr til.
    – Jeg synes vi heller skal rette oppmerksomheten mot infrastrukturen og hva vi kan gjøre med den. Hvis ikke det er nok, kan denne type tiltak vurderes. I de store jernbanenasjonene i Europa gjøres det mye god forskning både på støy og vibrasjoner. Målet for oss må være å ta til oss den gode kunnskapen som finnes der, og få brukt den i Norge også. Vi trenger ikke nødvendigvis bruke store penger på forskning hvis vi heller kan bruke en liten sum på å lære av det de gjør, sier Trygve Aasen.
    Forskningen er ofte knyttet til å sikre best mulig interaksjon mellom hjul, skinne og underbygning, uten at det forringer levetiden. Å dempe belastningen på sporkonstruksjonen med mellomlegg mellom skinne og sville, mellomlegg mellom sville og ballast, bruk av bevegelige kryss, hurtigsliping samt godt samspill mellom hjul- og skinneprofiler, er viktige fokusområder for å fjerne støy:
    – Skinnehyl, kurveskrik, dårlige skjøter, slaglyd fra sporveksler, tuting – hvis vi kan få bort mye av dette, blir det bare et sus igjen og vi bygger et godt omdømme for jernbanen. Da kan også folk bo tettere på jernbanen uten å bli plaget, oppsummerer Trygve Aasen.

Det store spranget
I hele Europa begynner de nå å skifte ut bremseklossene på godstog. Der er potensialet for støydemping opp til 10 desibel per tog mens støyskjermer til sammenligning normalt har en demping på 5–15 desibel.
    – DB Schenker i Tyskland skal ruste opp 64 000 godsvogner innen 2020. Det er det soleklart mest kostnadseffektive tiltaket mot jernbanestøy i Europa. I Norge har vi nok under 1000 vogner. Hvis vi klarer å finne en måte å ta den lille millionkostnaden med å få skiftet bremser på alle godsvognene, vil det endre alle forutsetninger i alle prosjekt de neste fem til ti år. Det vil gi en enormt stor bedrifts- og samfunnsøkonomisk gevinst, avslutter Trygve Aasen.