Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

50 år i tjeneste

Han er én av tre sluttkontrollører.

«Å finne  løsninger  synes jeg  er veldig  interessant.» Foto: Nils J. Maudal
TIL TROSS FOR
godt voksen alder fortsetter Oddbjørn Tollefsen å pakke kofferten og reise fra hjemmet i Grimstad til ett eller annet sted i landet på arbeid. Det er fordi han både synes fagfeltet er interessant og fordi han finner det meningsfullt å tilføre de unge kunnskaper og lærdom.
  Og hvis en signalmontør står fast med et problem, er oppfordringen «ring meg». Tollefsen er alltid tilgjengelig.
  – Hvis det er et veldig vanskelig kasus, tar jeg ut en playback fra systemet og ser på det som signalvakta prøver å forklare. Ellers så sitter jeg online sammen med dem på anlegget og ser hva de prøver å forklare meg om problemet. På signal blir man aldri arbeidsledig. Det er kanskje litt av det som skaper trivsel også, at det stadig er en utfordring som ligger der og skal bli løst. Å finne løsninger synes jeg er veldig interessant, sier superveteranen.

Krevende utdanning
Det tar fire år å utdanne en sluttkontrollør som starter utdanningen med relevante forkunnskaper. Da er det i tillegg et veldig stramt løp de må gjennom. Det som venter i den andre enden, er en krevende, ansvarsfull jobb med arbeidsplass over hele landet og arbeidstid gjerne når de fleste andre holder senga.
  – Jeg skjønner godt at folk med familie vegrer seg for å reise land og strand rundt. Derfor er det heller ikke så stor interesse fra de yngre om å starte med dette. Det er et dilemma. Da blir det veldig mye på oss få. Særlig nå i disse tider da det er mange prosjekter med store kvanta på signalanlegg, sier Tollefsen.

 

FAKTA

Oddbjørn Tollefsen | 68 år

Stilling: Senioringeniør/Slutt-kontrollør, Signaltjenester

Arbeidsstad: Hele landet


3 kjappe

Hva er den mest interessante jobben du har vært med på? Å bygge det første, store fjernstyringsanlegget på Gardermobanen.

Er det mulig å se for seg en jernbane uten signalfeil? Vi har prøvd mottoet «Null feil!» Med objekter som sporveksler og sporavsnitt m.m. utendørs vil det alltid være feilmuligheter: Selv elektroniske signal vil feile, men på andre måter enn reléanlegg. 

Har du noen gang angret på at du ikke valgte et annet yrke? Nei! Arbeidsoppgavene helt fra læretiden og fram til i dag har vært utfordrende og lærerike.

 

Flere fag
Et komplett signal- og sikringsanlegg består av tre fag med hver sin sluttkontroll. Først kommer den som skal kontrollere sikringsanlegget. Så kommer sluttkontrollør for ATC, den automatiske togkontrollen. Til slutt kommer Tollefeen og hans kolleger for å kontrollere fjernstyringen.
  – Vi jobber tett sammen når vi skal gjøre klart et anlegg. Utfordringen er at de på sikringsanlegg kommer først. Så kommer de på ATC. Til slutt kommer vi. På slutten nærmer vi oss som regel et tidspunkt da det skal kjøres tog, som regel tidlig om morgenen. Vi får det gjerne mest hektisk, forklarer Tollefsen.
  På nyanlegg blir alle fagene involvert tidlig. Men før anlegget kan tas i bruk, blir det foretatt en særdeles omfattende kontroll. Signal- og sikringsanlegg er ikke noe en skal ta lett på!
  – Vi har en god simulator som er lik signalanlegget. Da sitter vi i simulatoren og tester ulike funksjoner og signalbilder uke på uke etter en oppsatt protokoll. 
  – Hva er det som gjør signalarbeider så komplisert?
  – Med relésikringsanlegg er det ukomplisert. Da vi bygde Gardermobanen, var det samme leverandør av sikringsanlegget som av fjernstyringen. Det gikk greit. Men på grunn av krav om konkurranse om signalanlegg, har vi fått mange ulike anlegg. Vi har én leverandør der og en annen der, og de to skal matche hverandre. Det er det som er komplisert. Med Thales, som skal benyttes heretter, har vi passert den første barrieren med barnesykdommer. Nå begynner vi å kjenne det. Når vi går løs på Jærbanen og Vestfoldbanen, vet vi mer om hvordan det opptrer, forsikrer Tollefsen.

ERTMS
Norsk jernbane står nå overfor et krevende systemskifte, til ERTMS. Sammen med ERTMS skal det bygges et nytt landsdekkende fjernstyringssystem. Det har Tollefsen tenkt å være med på:
  – I dag har vi tre forskjellige fjernstyringssystemer, ABB, Bombardier og Siemens. Disse tre skal vekk og vi får en ny leverandør for hele landet. Der er jeg inne og hjelper til. Men alle de gamle systemene skal midlertidig inn i den den nye fjernstyringssentralen ettersom ERTMS ikke er planlagt ferdig over hele landet før i 2030. 
  – Det må da bli en kjempejobb?
  – Det blir en kjempejobb. Jeg bidrar der. 
  – Du har ikke tenkt å holde på til 2030?
  Det får vi se… Nei, men jeg skal kanskje holde på til jeg er 72. Da må noen yngre få ta over.