Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Jakter kriminelle

Tina Langaas jakter på sosial dumping og ren kriminalitet.

Foto: Brian Cliff Olguin

Det er bare de godtroende
og naive som ikke tror milliardinvesteringene innen vei og bane i Norge lokker til seg virksomheter der ikke alt er på stell helt slik som ønsket.  I så måte snakkes det om sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Førstnevnte er ikke nødvendigvis ulovlig og straffbart. Arbeidsmarkedskriminalitet er det definitivt. Tina Langaas skal sørge for at verken det ene eller andre skjer:

Gode verktøy
– Jobben min er å gi de som sitter i prosjektene gode verktøy for å følge opp entreprenørene sine. Først handler det om å starte med en risikokartlegging der man gjør en vurdering av hvor i kontraktkjeden man måtte anta at risikoen er størst, forklarer Langaas.
    En viktig informasjonskilde til om alt er på stell, er lønnsslippen.
    – Når det kommer til uryddige forhold med sosial dumping og uvitenhet, så skal det bare en lønnsslipp til for å se dårlige vilkår. Hvis motivet derimot er å begå noe kriminelt, er nok lønnsslippen plettfri og mer kreative metoder utviklet for å skjule det som foregår.
    – Vi hører historier om at lønnsslippen er helt ok, det samme er lønn og andre forhold – men når arbeideren kommer til hjemlandet, må de betale tilbake til arbeidsgiveren. Klarer dere å finne ut av slikt?
    – Her kreves det en bedre dialog mellom tilsynsmyndighetene over landegrensene. Tilsynsmyndighetene uttaler i tolkningen av våre oppgaver og plikter at det ikke forventes av oss som oppdragsgiver at vi skal drive med etterforskning over landegrenser for å avdekke slike forhold. Oppdragsgivers rolle er å fremme seriøsitet gjennom kontraktene vi har ved arbeid gjennomført i Norge. Vi setter krav i kontrakt, og hvilket som helst krav i en kontrakt er ingenting verdt hvis det ikke følges opp.

Ønsker saftigere bøter
Hvis alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår avdekkes, har Jernbaneverket sanksjoner som ligger i kontrakten med entreprenøren, blant annet ved å holde igjen utbetalinger til firmaet har ryddet opp.
    – Vi har holdt igjen penger flere ganger. Men når det er ryddet opp, betaler vi ut igjen den summen som er blitt holdt tilbake. I de tilfellene hvor ting treneres og det er avdekket mer graverende tilfeller, ønsker vi oss dagbøter inntil forholdene er rettet opp. Vi føler ikke at de bøtene vi har er truende nok, sier Langaas.
    Snart skal det føres «erfaringsdatabaser» over entreprenørene også, en evaluering av kontraktsforholdet der oppdragsgiver Jernbaneverket gir sine antegnelser, men der også den andre parten får si sitt:
    – Det blir etablert en tilleggsmodul til synergisystemet som Jernbaneverket har. Dette blir kjempespennende. Håper vi blir tøffere til å bruke dårlige erfaringer ved tildeling av nye kontrakter.
    – Hvordan er egentlig tendensen? Blir det flere eller færre «som prøver seg»?
    – Etter å ha jobbet tett med dette i fire år, er det ikke noe annerledes nå enn for fire år siden, sier Tina Langaas.
    – Men vi har blitt flinkere til å avdekke avvik og sette tiltak. Vi har stor påvirkningskraft som offentlig oppdragsgiver, og vi vil kunne komme nærmere  mål med å stramme opp uryddige vilkår i bransjen. Når det gjelder motiver som spekulerer i kriminelle forhold, vil vi nok alltid løpe etter, mens de kriminelle finner nye metoder. Samtidig vil vi også alltid sørge for nye krav i kontraktene for å gjøre det vanskeligere og mer trøblete for de useriøse å få oppdrag med Jernbaneverket, i det minste sørge for at de opplever det som trøblete og krevende å være på oppdrag for oss, avslutter hun.

FAKTA

Tina Langaas | 31 år

Stilling: Fagansvarlig lønn- og arbeidsvilkår i prosjektstyringsstaben

Arbeidsstad: Posthuset, Oslo


3 kjappe

Hva er det mest ­interes­sante med denne jobben?
Det å kunne påvirke ved å jobbe tverrfaglig i team, på et strategisk nivå, og samtidig ha nærkontakt med prosjektene og de daglige utfordringene i kontraktsoppfølging av sosial dumping.

Hvordan er en god dag på jobben?
En bra dag på jobben er når vi kommer over foretak som har tatt høyde for planlegging av fremdrift med gyldige arbeidstidsordninger, som jobber innenfor lovlig overtid og lønner med de tillegg som kreves. 

Hva er neste skritt i kampen mot uvesenet?
Vi skal nå sette som krav i kontrakten retten til å ha utvidet innsyn i skatte- og avgiftsforhold i sanntid et ubegrenset antall ganger hos samtlige som er inne på kontrakter. Dette vil gjelde alle selskap, også utenlandske foretak.