Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Ferdig med pilot

Han forteller hva ny kontaktledning betyr for Jærbanen.

Foto: Jan Inge Haga

Byggeleder Odd Roar Tjosevik gleder seg over at Jærbanen har fått nytt kontaktledningsanlegg. Ny og mer stabil strømforsyning vil gi færre driftsforstyrrelser og plass til flere, lengre og tyngre tog, forsikrer han.

Det over 60 år gamle kontaktledningsanlegget mellom Sandnes og Egersund er skiftet ut.  Og det var på høy tid. Det tøffe sørlandsværet har med harde vindkast og salter påført både de mekaniske installasjonene og mastene store svakheter.
  – Vi har måttet sette ned hastigheten til 80 km/t når det har blåst over 20 meter i sekundet, forklarer Odd Roar Tjosevik.
  – Spenningsfall har vært et økende problem med stadig større togtrafikk. De eldste trestolpene som er blitt erstattet av godt fundamenterte stålmaster, var 60 år gamle. Noen av dem knakk da ledningene ble tatt ned. Andre var praktisk talt spist opp innenfra av hakkespett, forklarer Tjosevik.

Gjennom de siste åra har han fått testet ut sine tekniske ferdigheter, i samarbeid med leverandører og entreprenører.
  – Skal vi få mest mulig jernbane for pengene, må vi være ute der arbeidene foregår og raskt løse opp i avklaringer, understreker byggelederen og spøker med at han burde tatt patent på noen av de løsningene de har kommet fram til. For den 62 kilometer lange strekningen på Jæren er bygd som pilotstrekning: Jernbaneverket får her prøvd ut et nytt konsept der nye kontaktledningsanlegg bygges sammen med såkalte autotransformatorer (AT). Dette for å øke kapasiteten og driftssikkerheten på enkeltsporet jernbane.
Det nye AT-systemet innebærer at det på toppen av mastene framføres to nye høyspentledninger med en spenning på 30 000 volt. Det gir mer stabil strømforsyning, mindre energitap og bedre driftssikkerhet enn tidligere.  
Den første delstrekningen på 12 kilometer sto ferdig i 2014, og i november er alle finjusteringer utført mellom Sandnes og Egersund. Nå står en ny strekning for tur, mellom Egersund og Moi, der det bores ned fundamenter for flere KL-master.