Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Fjerner trafikkfeller

Målet er å fjerne alle planovergangene.

"Jo flere plan­overganger vi  får fjernet,  desto færre er det som må leve med hjertet i halsen …" Foto: Arvid Bårdstu

– MÅLET ER Å FJERNE alle planovergangene. Men vi tar de farligste først, sier Åge Sjømark. 

Han er på alle måter sikret arbeid lenge. Av om lag 3600 planoverganger ligger nesten halvparten innen Område Midt. Solørbanen er verst. Der er det knappe halvkilometeren mellom hver planovergang. Rørosbanen og Nordlandsbanen er også tett pepret med planoverganger. En gang skal de være borte.
    – Jeg har eksempler på planoverganger vi har jobbet med å få sanert i både fire og fem år uten å ha kommet i mål. Så har jeg også eksempler på at det har gått på dagen. Å få fjernet en planovergang er et omfattende arbeid, oppsummerer Sjømark. Til å hjelpe seg har han tilgang på to–tre grunnerververe, to prosjektstyrere, en prosjektmedarbeider, rådgiver og sikkerhetsrådgiver.  

Grundig arbeid
Før Sjømark skal gyve løs på en plan-overgang som det enten er knyttet synergimeldinger til eller som gir nedsatt hastighet for toget, ser han aldri bare på denne ene planovergangen.
    – Vi ser alltid på et større område i tilfelle vi kan finne løsninger som kan sanere flere samtidig gjennom tilførselsveier mot ei bru eller en kulvert. På bakgrunn av den første idéfasen setter vi opp noen alternative løsninger og et grovt kostnadsoverslag, forteller Sjømark.
    Når det er gjort, er det på tide å dra på turné.  Kommunen planovergangen ligger i, vil ofte bli involvert fordi arbeidet blir berørt av plan- og bygningsloven eller fordi kommunen har noen egne planer i det samme området. Likeens med Statens vegvesen.
    Deretter kommer turen til grunneiere og oppsitterne, de som har bruksrett til planovergangen. – Er det mange bruksberettigede, kan jeg innkalle til folkemøte. Når brukerne skal informeres, har jeg som regel med flere alternativer til løsning de kan studere. Så tar vi det derfra, forklarer Sjømark.

Kommunen er joker
En erfaring Sjømark har gjort seg, er hvor viktig det er å ha kommunen med på laget. Fra Kongsvinger og Fåberg i sør, Åndalsnes i vest og Bodø/Narvik i nord, er det en del kommuner å forholde seg til. Der er det planavdelingen Åge Sjømark oppsøker.
    – Når kommunen er med på laget, går gjerne arbeidet mye enklere. I Grong kom det initiativ fra kommunen og grunneiere om å få fjernet planoverganger. Vi ga anleggstilskudd til å bygge skogsbilveier i motytelse og fikk fjernet 14 planoverganger på denne måten, forteller Sjømark.
    Hvis det er aktuelt å fjerne en planovergang for eksempel til et lite skogstykke og det ikke skal gjøres andre tiltak, får den som eier rettigheten til planovergangen tilbud om en kompensasjon på 5000 kroner. Der det blir bygd tilførselsvei eller ei bru, gis det normalt ingen kompensasjon for en sanert planovergang. 

FAKTA

Åge Sjømark | 57 år

Stilling: Prosjektleder planoverganger i Område Midt og Område Nord

Arbeidsstad:Mye på farten – ellers Steinkjer


3 kjappe

Du har en jobb som innebærer mye reising?  En gang kjørte jeg 158 mil på ei uke. Da var det godt å ha selskap med gammelhunden Troja. Prøver å være på Steinkjer to dager hver uke.

Mange synes de har for stramme budsjett. Hva med deg?  Vi fikk mye i fjor og enda mer i år. Jeg har 46 millioner kroner til prosjekt i Område Midt og 29 millioner i Område Nord. Det er jeg fornøyd med.  

Hva gjør du når du virkelig skal slappe av?  Ingenting slår rypejakta i Troms sammen med kona og hundene.

 

Gledestårer og sinne
Noen steder blir arbeidet stående i stampe. Ekspropriasjon er en mulighet, men er både tidkrevende og kostbar. Det vil Sjømark helst unngå. Men snart kan det komme en løsning:
    – Statens vegvesen kan benytte §41 i Veglova og nekte bruk av en avkjørsel fra riks- eller fylkesvei. En slik mulighet har ikke vi på jernbanen. Men nå foregår det en lovgivningsprosess på dette. Hvis det blir vedtatt, står vi friere til å legge ned farlige plan-overganger, forklarer Sjømark.
    Enn så lenge vil den mest vanlige måten å få sanert og sikret planoverganger fortsette. Det betyr møte med noen brukere som reagerer med sinne – og noen som feller gledestårer.
    – På en ferdigbefaring i Snåsa kom grunneieren bort til meg og tok meg i hånda mens tårene trillet: Du skal vite det, Sjømark, dette er det største som har skjedd på gården i min levetid. Jo flere planoverganger vi får fjernet, desto færre er det som må leve med hjertet i halsen når de skal krysse jernbanen, slår Åge Sjømark fast.