Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Sjef for en suksess

Han er sjef for en jernbanesuksess som vekker internasjonal oppsikt. Dyre Martin Gulbrandsen har ansvar for et system som avregner togenes strømforbruk over store deler av Europa. Og alle sparer strøm og tjener penger…

SHOPPER STRØM:  Dyre Martin Gulbrandsen tror prisen på elektrisk strøm vil ligge på dagens lave nivå i fire-fem år fremover. Foto: Øystein Grue

Når jeg tenker over det vi har fått til, så har det vært en flott reise.

SHOPPER STRØM: Dyre Martin Gulbrandsen tror prisen på elektrisk strøm vil ligge på dagens lave nivå i fire-fem år fremover. Foto: Øystein Grue

Jernbaneverket Energi har sete i femte etasje på Glassmagasinet. Her sitter også de som sørger for at en mengde togselskap i Europa får korrekt strømregning gjennom Erex. Erex er en moderne, høyteknologisk – og i hovedsak norsk - jernbanesuksess som sparer togselskapene for millioner av kroner hvert år. Både direkte ved at togselskapene er blitt mer bevisste på sitt eget strømforbruk, og indirekte gjennom at de kan selge energien som skapes når tog bremser.
  – Bare i fjor ble det matet tilbake bremseenergi på 100 millioner kWh, eller det 5 000 eneboliger bruker i strøm per år, forteller Dyre Martin Gulbrandsen. – Denne energien kjøper vi til markedspris fra togselskapene. Takket være Erex sparer et selskap som NSB flere millioner kroner årlig med dagens avregning og oppgjør for tilbakematingen fra togene sammenlignet med slik det var før Erex.

En flott reise
Dyre Martin Gulbrandsen er sivilingeniør utdannet ved NTNU fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, populært kalt indøk. Til Jernbaneverket kom han i 2003. Jobben var å utarbeide kravspesifikasjon til et system for måling av strømforbruk før det gikk ut på anbud.
  – På den tiden fantes det ingen systemer for å avregne energiforbruk. Fakturaen til togselskapene var basert på bruttotyngde på togene multiplisert med et nøkkeltall for energiforbruk. Det lå ingen insentiver til å spare energi i denne måten å gjøre det på. Slik var det i Sverige og Danmark også. Så i stedet for å investere tre ganger, investerte vi sammen én gang. Samarbeidet om felles løsning fikk ned kostnadene og lettet avregningen for togene som passerer landegrenser, sier Gulbrandsen.
  Nå leses målerne, som er i hvert eneste lokomotiv og motorvogn, av hvert 5. minutt sammen med posisjonsdata og data for tilbakemating. Bare siden Erex ble tatt i bruk i Norge i 2007 til i dag, har økningen i returenergi vært på 107 prosent!
  – Når jeg tenker over det vi har fått til, så har det vært en flott reise. Dette har på mange måter vært et gründerprosjekt der enkelte hadde noen gode ideer og så vokste det.

Flere tilhengere
De tre opprinnelige partnerne er i dag blitt til seks etter at Finland, Belgia og Sveits sluttet seg til Eress, som partnerskapet heter. Hvert land har sin eierandel og deler på kostnader og gevinster.
  Det britiske togselskapet Virgin bruker Erex for måling av strømforbruket mot Network Rail. Nå testes Erex av det franske, statlige togselskapet SNCF, det samme blir gjort i Nederland.
  – Det er mange som etter hvert får opp øynene for de fordelene som ligger i Eress-partnerskapet, godt hjulpet av regelendringer i samtrafikkforskriften (TSI). Det er morsomt å se at denne forskriften også vil gjelde Norge, sier Gulbrandsen, som har mange møter bak seg med den internasjonale jernbaneunionen UIC, lobbyorganisasjonen EIM og ERA, som er EUs jernbanebyrå.

El-shopping
En annen del av jobben, som leder for energihandel i Jernbaneverket, går ut på å kjøpe kraft til en god pris både for Jernbaneverket og togselskapene. Tro nå bare ikke at det er en enkel affære!
  – Vi kjøper fra dag til dag, time for time, i de fem prisområdene som Norge er delt opp i. Strømmen kjøper vi i hovedsak direkte gjennom kraftbørsen Nord Pool Spot. Mengden er basert på historikk, forteller Gulbrandsen.
  Med den posisjonen han har med ørneblikk på prisutviklingen fra dag til dag, har han også en formening om hvordan strømmarkedet utvikler seg og hva alle vi som forbruker strøm kan forvente oss av strømpriser framover. De er gledelige:
  – For tiden er det lave priser. Jeg tror de vil holde seg lave i fire-fem år framover, sier energihandelssjefen.

 

FAKTA

Dyre Martin Saxrud Gulbrandsen (42 år)

Stilling: Leder for energihandel i JBV Energi Direktør for Eress

Arbeidssted: Glassmagasinet, Oslo

3 KJAPPE

Når kom det virkelige gjennombruddet for Erex i Europa?
Det var da det belgiske jernbaneverket Infrabel ble med.
Da beviste vi at våre nordiske løsninger også passet for resten av Europa.

Hvilken type tog er de mest energieffektive?
De nyeste togene er de mest energieffektive. Å bytte ut
eldre materiell med nyere har en positiv effekt på
energibruken og energikostnadene til togselskapene.

Bød universitetsbyen Trondheim på noe annet enn faglig kunnskap?
Den gang som i dag er orientering en lidenskap.
Lange treningsturer i bløte trøndermyrer er
noe jeg ser tilbake på med stor glede!