Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Ragnarokk på Dovrebanen

– Da jeg nærmet meg Hundorp og fikk se vannmengdene og skadene gjennom Kvam, følte jeg meg liten, sier Stig Arild Brenden.

- Årets skadeflom i Gudbrandsdalen slår alle tidligere rekorder. Det var helt vilt, skildrer oppsynsmann Stig Arild Brenden.

Det er leit at det må store skader til før verdien av årlig vedlikehold og fornyelse blir forstått.

- Årets skadeflom i Gudbrandsdalen slår alle tidligere rekorder. Det var helt vilt, skildrer oppsynsmann Stig Arild Brenden.

Det var torsdag 23. mai at Brenden fikk i oppdrag å gå inn som byggeleder på den mest flomskadde strekningen på Dovrebanen mellom Ringebu og Vinstra.

– Jeg fikk bange anelser da vi ut på kvelden måtte be om dispensasjon for å kjøre på E6, som ble stengt for all trafikk fra Kvam og sørover, forteller oppsynsmannen.

Hadde lyst til å snu …

 – Skadene gjennom Kvam og langs E6 til Hundorp gjorde at jeg hadde mest lyst til å snu… Han kunne ikke tro det han så. Sideelva Augla hadde vokst til en frådende foss som rev med seg jord, kampesteiner og store trær. Sviller og skinner som skinnesveiseren har satt sitt stempel på, hang i løse luften…. Det var ragnarokk og kaos på Dovrebanen hvor Stig Arild Brenden har jobbet et helt yrkesliv og kjenner hver meter.

 – Jeg har vært med på mange former for unntakstilstand i løpet av 42 år på jernbanen: ras, flom og uvær til alle årets tider. Styrtregnet og skadene i 2011 husker han spesielt godt.

– Men det var småtteri i forhold til dette, oppsummerer Stig Arild Brenden.

Berget liv

Oppsynsmannkollega Magne Brænden på Hamar hadde beredskapsvakt da uværet startet. De to konfererte på telefon mens vindusviskerne på tjenestebilen til Stig Arild skovlet unna det de klarte. Dovrebanen var allerede stengt på grunn av steinsprang mellom Hamar og Minnesund. Flere meldinger om kraftig økende flom og fare for utglidninger gjorde at all trafikk på Dovrebanen raskt ble stanset og banen stengt. Stig Arild Brenden er overbevist om at beredskap og gode varslingsrutiner på Dovrebanen berget liv denne natten. Et titalls godstog foruten sør- og nordgående nattog passerer strekningen Eidsvoll – Lillehammer – Dombås i det aktuelle tidsrommet.

Mobilisering

 Banesjefen opprettet en prosjektorganisasjon med lokale prosjektledere og byggeledere, som «støvsugde» entreprenørmarkedet for maskiner og folk. – Gjenoppbyggingen var i praksis i gang før flomtoppen var nådd den 24. mai, forteller Stig Arild Brenden og tilføyer:

– Vi kunne neppe gjort dette mer effektivt.

Fullt trøkk

 – Gjenoppbyggingen måtte foregå så raskt som mulig, men ikke på bekostning av kvalitet, understreker oppsynsmannen.

 – Det er leit at det må så store skader til før verdien av årlig forebyggende vedlikehold og fornyelse blir forstått. Der det er gjort utbedringer og fornyelse de senere åra oppsto det minimalt med skader, sier han og slår ut med armene.

– Vi har nå vi hendene mer enn fulle til langt inn i neste år, slår byggelederen fast.

 – Da er jeg forresten pensjonist, legger han til, og gleder seg til mer tid sammen med en bedre halvdel, barnebarn og hobbyer som har stått på vent.