Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Ønsker trøkket velkommen

– Jeg har aldri fått så mange lykkønskninger som da jeg fikk stillingen som områdedirektør for Oslokorridoren.

KJEMPEUTFORDRING: – Jeg går til den nye stillingen med skrekkblandet fryd, sier Vibeke Aarnes. (Foto: Arne Danielsen)

Å ta en slik kjempeutfordring er morsomt.

KJEMPEUTFORDRING: – Jeg går til den nye stillingen med skrekkblandet fryd, sier Vibeke Aarnes. (Foto: Arne Danielsen)

Bedre samspill
– En sentral målsetning med omorganiseringen er å skape bedre samspill mellom drift og gjennomføring av investeringsprosjekter. Som områdedirektør får jeg ansvaret for dette samspillet når det gjelder Oslokorridoren, som strekker seg fra Lillehammer til Skien. Området er i seg selv utfordrende, med 900 tog hver dag gjennom Oslotunnelen. Skjer noe her, får det store konsekvenser. Derfor er det avgjørende at alt fungerer. Men samtidig med at den daglige trafikken driftes, skal vi også jobbe målretta for å gjennomføre strategiske forbedringer. Å håndtere kortsiktig og langsiktig perspektiv samtidig kan være krevende, sier Vibeke Aarnes som ennå ikke har hatt mye tid til å fordype seg i hva den nye jobben innebærer.

Prosjekter i 20 år
Vibeke Aarnes har jobbet med jernbaneprosjekter siden 1993 og var blant annet prosjektleder for Ski stasjon og Nye Alnabru, før hun ble ansvarlig for «Prosjekt Oslo», fornyelsen av strekningen mellom Etterstad og Lysaker. I oktober 2012 ble hun direktør for planproduksjon i Utbygging, senere omdøpt til «Direktør for tidligfaser og teknikk» – en stilling hun fortsatt innehar. Her har hun ansvaret for å produsere utredninger og hovedplaner samt eventuelt tilhørende offentlige planer for andre prosjekteiere i Jernbaneverket.

System og orden
– Prosjekt Oslo handlet om å etablere systemer og sikre at vi var klare for de store sommerbruddene på Oslo S i 2011 og 2012. Da jeg begynte med planproduksjon av tidligfaseplaner, følte jeg at jeg kunne ta med meg noen av erfaringene fra prosjekt Oslo og tidligere jobber og skape gode rutiner og systemer for tidligfaseprosjektene. Som en følge av denne opprydningen, som vi på grunn av omorganiseringen ikke har blitt helt ferdig med, har vi klart å doble omsetningen.

Lære av driften
– Selv har jeg drevet med prosjektgjennomføring i mer enn 20 år og kan ikke nok om drift. Nå gleder jeg meg til å lære av driftsfolkene. Å lære noe nytt er gøy, og jeg kommer til å reise mye rundt i området for å få råd og forstå helheten i systemet. Det blir også spennende å være en del av en ny ressurssterk ledergruppe og få en ny infrastrukturdirektør som sjef. Jeg ser virkelig fram til å bruke alt jeg allerede har lært og samtidig lære masse nytt i den nye organisasjonen.

Forene to kulturer
– På den ene siden har vi drift og vedlikehold, på den andre siden skal området også ha ansvaret for mindre prosjekter. Dette krever tettere dialog, og slik vil også den nye organisasjonen bringe ulike mennesketyper med ulike evner sammen. Noen liker å utvikle, andre å holde noe i gang. Oppgaven vår blir i fellesskap å bruke det beste fra begge kulturer for å finne gode mellomløsninger og bygge bro over mulige motsetninger.

Skrekkblandet fryd
– Det siste halvannet året har jeg hatt det litt roligere på jobben enn da Prosjekt Oslo pågikk for fullt. Det har vært deilig, men samtidig har jeg savnet trøkket. Jeg går til den nye stillingen med skrekkblandet fryd. Å ta en slik kjempeutfordring er morsomt, samtidig kan jeg ikke nekte for at jeg blir litt svett. Alt i alt har jeg lyst til å prøve meg. Det er viktig ikke å miste «huet» og forsøke å gjøre alt på én gang. Dette kommer nemlig til å ta tid, og jeg er innstilt på å ha et liv ved siden av, presiserer trebarnsmoren.
  Vi får ta sak for sak. Feil kommer sikkert til å bli begått, men så får vi lære av dem. Jeg blir vel ikke skutt om noe går galt? ler Vibeke Aarnes avvæpnende.

FAKTA

Vibeke Aarnes, 45 år

Stilling: Påtroppende område­direktør for Oslokorridoren

Arbeidssted: Inntil videre ­Posthuset Oslo

3 KJAPPE

Hvor vil den nye områdedirektøren­ bli plassert?
– Er ikke helt sikker, men tror det blir på Stortorvet.
Det er mange som må flytte litt rundt på seg.

Er den nye organisasjonen på plass?
– Fire banesjefer er i boks, men andre ­ansettelser pågår.

Kommer alt og alle på plass til 1. april?
– Det er mange forberedelser som skal gjøres.
Jeg er ikke sikker på om vi klarer det akkurat på dato.