Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Bygger nytt i Moss

Gjennom å lede store teknologiprosjekter har han fått sansen for jernbanen som system. Nå er Jarle Midjås Rasmussen klar for å bygge ny jernbane gjennom Moss.

NYE UTFORDRINGER: Jarle Midjås Rasmussen avslutter ERTMS-utbyggingen på Østre linje før han går løs på å bygge ny jernbane gjennom Moss.Foto: Øystein Grue

Jeg er opptatt av at samfunnet skal f­­å mest mulig igjen for pengene.

NYE UTFORDRINGER: Jarle Midjås Rasmussen avslutter ERTMS-utbyggingen på Østre linje før han går løs på å bygge ny jernbane gjennom Moss.Foto: Øystein Grue

– Stasjonstiltakene på Østre linje har motivert meg til å produsere noe som er mer håndfast og synlig enn rene teknologiprosjekter, sier prosjektlederen for ERTMS mellom Ski og Sarpsborg.
  Det får han anledning til når denne erfaringsstrekningen går i drift i august. Da er det er nytt dobbeltspor, ny stasjon og ny tunnel under sentrum av Moss som gjelder. Med bakgrunn fra telekom-bransjen var det utbyggingen av jernbanens mobilnett GSM-R som bragte Jarle Midjås Rasmussen til Jernbaneverket i 2003. Her var han ansvarlig for bygging av basestasjoner og dekning i tunnelene, og mot slutten av prosjektperioden i 2007-2008 var han prosjektets øverste leder. Siden er det planleggingen og utrullingen av det nye, felleseuropeiske signalsystemet ERTMS på Østre linje som har opptatt ham. Han har også hatt andre lederoppgaver knyttet til signaltekniske prosjekter i Jernbaneverket.

Vil sette spor
  – Fra nesten å kunne kalles en museumsbane, blir Østre linje nå en topp moderne strekning. Ikke bare blir banen den første med framtidas signalsystem, vi har også gjort en «total makeover» på fem av stasjonene, forteller Rasmussen.
  – Blant annet fordi omfanget av stasjonstiltakene ble kraftig utvidet i forhold til det som var utgangspunktet, har denne delen av prosjektet vært utfordrende og spennende å jobbe med. Da er det samtidig hyggelig at vi har fått så mange positive tilbakemeldinger fra pendlere og lokalbefolkningen, sier han.
  – Selv om tele- og signalsystemer er interessant og viktig arbeid, har det gitt mersmak med prosjek­t­arbeid hvor vi i enda større grad bokstavelig talt setter spor etter oss, og som gir håndfaste for­bedringer på reisetid, kapasitet og punktlighet.

Samspill
– En annen faktor som vi kanskje under­vurderte litt i starten på Østre linje, er hvordan en utbygging som ERTMS påvirker andre deler av Jernbaneverket og jernbanesystemet. Drift av nye systemer, opplæring av driftspersonell og kjørende personale både hos Jernbaneverket og togoperatørene er bare noen av stikkordene. Jeg har fått mye innsikt i det komplekse samspillet som moderne jernbanedrift innebærer, og dette blir nyttig å ta med seg videre.
  – Hvordan skal du mestre overgangen til tunnelbygging i Moss?
  – Tunneler er jo ikke mitt fagfelt, men jeg kan mye om prosjektstyring og prosjektledelse. Jeg vil søke å sette sammen et godt lag med dyktige fagfolk som kan ivareta alt fra geologi til kommunikasjon. Gjennom denne utbyggingen blir vi satt til å forvalte fem milliarder kroner av fellesskapets midler, og det er en oppgave jeg går til med stor ydmykhet. Jeg er opptatt av at samfunnet skal få mest mulig igjen for pengene.
  – Det blir tung anleggsdrift og veldig store inngrep i byen. Mange hus må rives. Nå blir det viktig å bygge opp et godt forhold til grunneiere og berørte, samt sikre et godt samarbeid med kommunen og andre etater. Blant annet skal Vegvesenet også bygge ny riksveg 19 i tunnel i det samme området. Det er mange viktige hensyn som må ivaretas.
 – Folk i Moss har ventet i snart 30 år på ny jernbane gjennom byen. Hvis du faktisk klarer å levere, kanskje det blir statue av deg på torget?
  – Ikke av en Fredrikstad-gutt, vel? Nå er arbeidet med reguleringsplanen i gang, og med den brede politiske viljen til å satse på jernbane som nå finnes, er jeg trygg på at vi skal klare prioriteringene i Nasjonal transportplan og være byggeklare til 2018. Vi skal i hvert fall gjøre vårt!

FAKTA

Jarle Midjås ­Rasmussen

56 år

Stilling: Prosjektleder for ERTMS Østre linje.
Fra august prosjektsjef for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Arbeidssted: Oslo City, Moss fra august

 

3 KJAPPE

Hva gjør deg stolt over å jobbe med jernbane?
Å levere gode resultater som gjør at flere velger
toget som transportmiddel. Og når man føler at det
man gjør er et ­positivt bidrag til Jernbane­verkets omdømme.

Hvordan er en perfekt dag på jobb for deg?
Fornøyde medarbeidere, god og positiv dialog
med våre kontraktsparter - og tom mailboks.

Hva vil du helst vise en besøkende i Østfold?
Gamlebyen i Fredrikstad er en kulturhistorisk perle.
Er det sommer og sol, må det også bli en tur i skjærgården.