Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Elektro-nøtteknekkeren

– Jeg ante ikke at Jernbaneverket hadde så mange utfordrende oppgaver da jeg begynte her for åtte år siden, smiler Øyvind Stensby og gleder seg over et femdoblet investeringsbudsjett.

UREDD: Faglig nysgjerrig, uredd og med stor arbeidskapasitet har elektroingeniør Øyvind Stensby skaffet seg en stor erfaringsbase i løpet av åtte år i Jernbaneverket. Foto: Øystein Grue
UREDD: Faglig nysgjerrig, uredd og med stor arbeidskapasitet har elektroingeniør Øyvind Stensby skaffet seg en stor erfaringsbase i løpet av åtte år i Jernbaneverket. Foto: Øystein Grue

Vi møter Øyvind utenfor Norges nyeste og desidert største koblingshus. Et diskret nybygg øst for Oslo S som den unge elektroingeniøren har prosjektert, men ikke rukket å ta i øyesyn etter at ny-huset ble tatt i bruk før jul. Når vakthavende på elkraft i togledelsen med et tastetrykk slår av strømmen på Oslo S, Gardermobanen, Gjøvikbanen, Østfoldbanen eller i Oslotunnelen, er det brytere i dette huset som kobler ut 15 000 volt kjørestrøm til toget.

Fremtidsrettet
Fire år etter at han fikk oppdraget med å prosjektere det kompakte og avanserte koblingshuset for navet i Jernbane-Norge, kan Øyvind Stensby si seg fornøyd med resultatet. Det var nemlig ikke meningen at Follobanen og neste generasjon strømforsyning (autotrafo-teknologi) skulle inn i det nye koblingshuset i Oslogate.
  – Men slik ble det, smiler Øyvind – fornøyd med at det nye «huset» dekker behovet så langt inn i fremtiden som det er mulig å skue.

Medvind
Åtte år etter at Øyvind Stensby (33) avsluttet studiene ved Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet (NTNU) i Trondheim og begynte som senioringeniør i Jernbaneverkets eget kraftselskap Bane Energi, ser han i dag flere spennende oppgaver på jernbanen enn han kunne fantasere om da han startet.
  – Med et fem ganger så stort investeringsbudsjett som for åtte år siden svinger det av forventningene til Jernbaneverket. Det gir en god følelse, medgir Øyvind som det siste året skiftet beite fra Bane Energi til Teknologi.

Spisskompetanse
Med faglig tyngde og solid erfaring fra arbeid med spesifikasjoner og bestilling av den nyeste generasjon transformatorer har Øyvind Stensby opparbeidet spisskompetanse som blir høyt verdsatt.
  – Det var spesielt moro å utarbeide spesifikasjoner og følge opp bygging, testing og oppstart av en ny type omformer til det nye dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. En ny komplett omformerstasjon som leverer nok strøm til 1200 tonns godstog og et økende antall lokaltog i morgen- og ettermiddagsrushet.
  – Jeg bodde i Stavanger en måned under uttesting av anlegget i juni 2011 – til det ble satt i drift. Dette var inspirerende og spennende for en nyutdannet ingeniør!

«Det svinger av forventninger til Jernbaneverket. Det gir en god følelse.»

Nok strøm
I høst har Øyvind vært fullt beskjeftiget med oppdatering og forenkling av Teknisk Regelverk. Øyvind har jobbet spesielt med å forenkle prinsippene for jordingsanlegg. Forleden dukket det opp en ny utfordring: Noen eldre typer veibomanlegg fungerte ikke helt som de skulle. Bommene gikk opp for tidlig da NSBs nyeste tog passerte.
  Øyvind og kolleger i Teknologi fant ut at veisikringsanlegget ble påvirket av strømforsyningen når den nyeste togtypen i Norge passerte. Deres forslag til løsning er at enkelte veisikringsanlegg må bygges om.

Bedre tid
Dette året blir det mye prosessarbeid når kravene til jordingsanlegg skal revideres.
  – En viktig oppgave er å sikre at alle berøringsutsatte komponenter, for eksempel stålmaster, ikke blir farlige selv om en isolator er defekt eller kontaktledningen faller ned. Samtidig må jordingen utføres på en måte som ikke påvirker signalsystemene utillatelig. Et av målene med gjennomgangen av regelverket er å forenkle kravene og gjøre dem mer robuste, for eksempel ved å bruke funksjonskrav i stedet for løsningskrav.
  – Min største kjepphest er at vi trenger bedre tid til planlegging og prosjektering, avslutter Øyvind Stensby.


FAKTA

Øyvind Stensby

33 år

Stilling: Senioringeniør i Teknologi

Arbeidssted: Posthuset, Oslo

3 KJAPPE

Hvorfor jobbe med elektro i Jernbaneverket?
Her er mange spennende utfordringer.
Jeg har en samfunnsnyttig jobb som jeg ser resultatene av.

Blir det tid til å fordype seg i en doktorgrad?
Nei. I hvert fall ikke før jeg finner et tema
som jeg har lyst til å bruke så mye tid på.

Hva er din optimale avkobling?
Om jeg har flere dager, tar jeg gjerne en hyttetur.