Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Cand. Jernbane

Han begynte som banemontør. Nå jobber han med RAMS...

Foto: Arvid Bårdstu

Mens de andre har tung akademisk kompetanse, har jeg vært ute og ­sett hvordan ting gjøres i praksis.

Foto: Arvid Bårdstu

Sveinung Bjørgvik er født og oppvokst med jernbane. Den sterke historiske forankringen til tross: Han ser alltid framover. Nå er han en av fire i Teknologi som i midten av oktober starter et større arbeid for å ta i bruk RAMS-metoden. Formålet er å utvikle en bedre jernbane.
  RAMS er en lett oversatt forkortelse for pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. Alt som gjøres, skal tilfredsstille målene som er satt for jernbanen, blant annet for sikkerhet, oppetid, punktlighet og regularitet, helt fra et prosjekt befinner seg på fosterstadiet til det er ferdig.
  – Det vi har gjort, er å beskrive hvordan veien fram til målene skal være. RAMS er en ekstern standard som nå er tilpasset hovedprosessen for jernbane, UPB-prosessen, der UPB er en forkortelse for utrede, planlegge og bygge. Gjennom forskriften for jernbaneinfrastruktur har Jernbaneverket krav på seg om å følge denne europeiske standarden, forteller Sveinung.
  – De som skal kunne denne metodikken, er prosjekteiere og prosjektbestillere. Dem har vi lagt opp et dagskurs for. Så er det prosjektledere, prosjekteringsledere og prosjektsyrere. De får et todagerskurs. De som skal kunne denne metodikken mest inngående, er RAMS-rådgiverne. De må gjennom et firedagerskurs. For ansatte i Jernbaneverket er kursene obligatorisk.

Komplementære ferdigheter
Sveinung Bjørgvik arbeider sammen med folk som har mange år bak seg på universitet. De kan mye om tunge prosesser og har analytiske evner. Selv kan han det vesentligste, om alle lover, regler og forskrifter som styrer jernbanevirksomhetene. Og ikke minst hva som i praksis foregår ute i det virkelige liv, på jernbanespråket kalt «i pukken».
  Det han så for seg som ung mann, var derimot en utdannelse til utmarkstekniker slik at han kunne traske ute i skogen hele året. Men han hadde en farfar som var lokfører og en far og fem onkler som arbeidet på jernbanen. Han satt på med faren, baneformannen, på dresin til Melhus som barn. Som 16- og 17-åring hadde han sesongarbeid på jernbanen. Dessuten klaffet det veldig mellom dimitteringsdatoen fra førstegangstjenesten og opptaket av aspiranter på jernbanen. Dermed ble det ingen karriere som forstmann på Sveinung. Det har han aldri angret på:
  – Jernbanen og Jernbaneverket har vært en fabelaktig arbeidsplass. Jeg har fått tilbud som jeg har takket ja til etter hvert. Slik havnet jeg til slutt i Teknologi. Mens de andre her har tung akademisk kompetanse, har jeg vært ute og sett hvordan ting gjøres i praksis, og jeg kjenner regelverket. Slik sett kan vi vel si at jeg tilfører teamet komplementære ferdigheter, humrer Bjørgvik.

Moviestar
Arbeidet med RAMS-metodikken har ført Sveinung Bjørgvik til filmen. Tilbudet om en kjapp innføring i RAMS-arbeid via videosnutter på Banenettet er allerede sett av flere hundre. Det synes Sveinung er oppløftende:
  – Det har gitt oss mange spørsmål tilbake fra folk som vil vite mer. Det skal de få nå når implementeringsarbeidet starter i oktober. Det er forberedelsene til det som opptar meg og resten av RAMS-teamet nå, forteller Bjørgvik, som understreker at det ikke er de som skal sørge for at RAMS-standarden blir etterlevet.
  – Men det ligger i kortene at vi skal kontrollere at den blir fulgt. Vi skal alle huske at mandatet for dette arbeidet kommer fra en samlet ledelse i Jernbaneverket. Vi anser det som en selvfølge at alle har lojalitet til det som ledelsen har bestemt, sier Sveinung Bjørgvik, som ikke tror han blir arbeidsledig med det første:
  – Det vil hele tiden komme nyansatte til Jernbaneverket som vil trenge opplæring. Det og etterkontroll vil være arbeid nok i lang tid framover.

FAKTA

Sveinung Bjørgvik, 51 år

Stilling: RAMS-rådgiver i Teknologi

Arbeidssted: Marienborg, Trondheim

3 KJAPPE

Er kursene deres noe folk bør grue seg til?
Nei, nei …! Dette kommer til å bli en arena for læring, men også til å møte likesinnede og utveksle erfaringer. Vi vil bruke praktiske eksempler, og mye av kursene vil være case-orientert. Jeg tror det blir artig.

Gruer du deg?
Gru-gleder, kanskje ..? Alltid skummelt å skulle forelese for dyktige folk.
Men vi er et godt team som skal støtte hverandre i dette arbeidet.

Er det én fiskeopplevelse du fortsatt har til gode?
Jeg har fisket mange steder både her i landet og i utlandet.
Men jeg har lenge drømt om å fiske etter ørret i Patagonia, lengst sør i Chile.