Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Avvikler seg selv

Hun leder ressurssenteret – og vil legge det ned.

 SER ETTER LØSNINGER: Som leder av Jernbaneverkets Ressurssenter har Inger Lise Tangen sett etter løsninger for dem som ikke er blitt direkte innplassert i stilling i ny organisasjon. Foto: Arne Danielsen
SER ETTER LØSNINGER: Som leder av Jernbaneverkets Ressurssenter har Inger Lise Tangen sett etter løsninger for dem som ikke er blitt direkte innplassert i stilling i ny organisasjon. Foto: Arne Danielsen

Kortest mulig
Ressurssenteret åpnet 1. april i anledning den store omstruktureringen av Jernbaneverket, for i første omgang å ivareta de som ikke straks ble innplassert i nye stillinger.
  – Jobben min går ut på å snakke med dem som blir overført hit, kartlegge kompetanse, gjennomgå CV og interesser for å finne passende ledige stillinger. Målet er å få folk ut i annet passende arbeid i organisasjonen på kortest mulig tid. Det har vi klart, nå er det ikke mange igjen, forteller Inger Lise Tangen.
  I alt 36 medarbeidere har siden starten vært registrert hos Ressurssenteret, men mer enn halvparten av disse var bare innom av praktiske årsaker, og var alt i nytt arbeid ved gjennomføringen av omstruktureringen 1. april.
  – Det er klart at ting kan glippe i en så stor endring, og at alt ikke var klart første dag. Tidligere støttefunksjoner skulle fordeles ut i linja, som igjen måtte vurdere hvilken kompetanse som trengtes på hvilket nivå. I en kort mellomperiode, mens disse vurderingene pågikk, ble derfor enkelte overført til Ressurssenteret.

Nye muligheter
April måned var utrolig hektisk, forteller Inger Lise. Siden har det blitt roligere.
  – For meg var det viktig å snakke med alle som kom innom Ressurssenteret. Jeg har møtt mange utrolig dyktige mennesker som heldigvis vil fortsette å jobbe for oss. De aller fleste har vært positive og sett aktivt etter løsninger. En del har også skiftet beite i forhold til hva de gjorde før, og har gått i retninger som de kanskje ikke hadde tenkt på tidligere.
  I omstillingen har det hele tiden vært viktig å være åpen, informere og legge til rette for at alle skal komme inn i passende stillinger så fort som overhodet mulig.
  – Ikke alle er fornøyd. Men i den forbindelse er det viktig å huske på at det finnes et stort internt arbeidsmarked i Jernbaneverket, og at nye muligheter vil dukke opp.

 

«Det finnes et stort, internt arbeidsmarked­ i
Jernbane­verket, og nye muligheter vil dukke opp.
»

Kompetansesenter
Inger Lise Tangen var tidligere seksjonssjef i sentral HR-stab, men er selv en av dem som har fått sin tidligere stilling avviklet. Etter at arbeidet i Ressurssenteret er brakt til ende, forhåpentligvis til alles tilfredsstillelse, tiltrer hun som fungerende direktør for Jernbaneverkets kompetansesenter, inntil denne stillingen blir besatt permanent. Hun und­erstreker at hun ikke står på søkerlisten.
  – Nei, da gleder jeg meg til å ta fatt på utvikling av kompetansestrategi og kompetansestyring. Ikke mye jernbanekompetanse er hyllevare, så mesteparten må vi utvikle selv: jernbaneingeniører, plan- og utredningskompetanse, lokomotivførere, fagarbeidere, prosjektledere og byggeledere – alt!

Nytt og internasjonalt
Tangen forteller at et erfaringsbasert masterprogram er godt i gang på NTNU i Trondheim, beregnet på medarbeidere med bachelorbakgrunn og to års omfattende erfaring. En rekke nye jernbanefag er opprettet på masternivå, og en professor i jernbanefag, Elias Kassa, er på plass. Professoratet er en gave fra Jernbaneverket for å sikre et jernbanefaglig miljø på akademisk nivå.
  – Det finnes mange fag og mye nytt. ERTMS er jo et aktuelt eksempel på hva som kommer. Vi samarbeider tett med Sverige og etter hvert Danmark, deltar blant annet i et EU-prosjekt for skandinavisk infrastruktur, med mål­et å sikre bedre flyt av kompetanse over landegrensene. Vi arbeider også med en toårig nordisk mastergrad innen jernbane. Uansett vil Jernbaneverket i denne spennende tiden fortsatt ha bruk for interesserte og engasjerte medarbeidere, konkluderer Inger Lise Tangen.

 

FAKTA

Inger Lise Tangen, 50 år

Stilling:  Leder Ressurssenteret

Arbeidssted: Stortorvet Oslo

 3 KJAPPE
Mest hektisk?
Da jeg startet opp Ressurssenteret
med brukket ribbein og måtte reise fram
og tilbake til Bergen samme dag. Det gjorde vondt.

Flotteste opplevelse?
Da jeg fikk gleden av å oppleve seks nye traineer
presentere prosjektene de jobbet med.
Så imponerende mye de hadde lært på få måneder.

Størst utfordring?
Å finne nye løsninger i et lite lokalmiljø for
medarbeidere som bor utenfor sentrale strøk.