Min arbeidsdag

 • Mindre støy

  Han har flere forslag til å redusere jernbanestøy.

 • Jakter kriminelle

  Tina Langaas jakter på sosial dumping og ren kriminalitet.

 • Ferdig med pilot

  Han forteller hva ny kontaktledning betyr for Jærbanen.

 • Ettertraktet

  Cecilie Øvergård er både banemontør og maskinfører.

 • Fjerner trafikkfeller

  Målet er å fjerne alle planovergangene.

 • 50 år i tjeneste

  Han er én av tre sluttkontrollører.

 • Gneg gråstein

  «Tunnelboring er i alle fall betre enn sprenging»

 • Sikkerhet

  «Skrekkscenariet ville vært om alle var enige …»

 • Jernbaneteknikeren

  «Norge, snart et veldig interessant jernbaneland.»

 • Helhetlig IC-prosjekt

  «Mest mulig skal gjøres én gang og helhetlig.»