Jernbanemagasinet banner
Gjesten

Jernbane norsk eksportvare?

«Når vi klarte det innen offshore, kan vi klare det innen jernbane,» skriver lederen for 1700 kunnskaps- og teknologibedrifter.

Gjesten: Administrerende direktør Håkon Haugli, Abelia

Frem mot 2040
skal Norge bruke mellom 250 og 350 milliarder kroner på modernisering av jernbanen. Det tilsvarer bygging av minst ti olje-plattformer.
  I motsetning til i offshore-sektoren har det så langt vært liten plass til norsk kunnskap og teknologi i regjeringens jernbaneplaner.

Nor Rail
Abelia har derfor tatt initiativ til Nor Rail, hvor FoU-miljøer og jernbanens aktører går sammen med SINTEF, Kongsberg Gruppen og en rekke andre spissteknologiske bedrifter innen IKT, materialteknologi og produksjon.
  Innovasjon Norge har støttet et forprosjekt, og denne våren skal Nor Rail bli en nasjonal innovasjonsarena for moderne jernbaneteknologi, enten det er avanserte IKT-løsninger, infrastruktur, rullende materiell eller andre tjenester som moderne togsystemer er avhengige av. Norsk topografi, vårt klima og spesielle behov vil danne plattform for mange innovasjonsprosjekter i et samarbeid mellom norske jernbaneaktører, industri og FoU-kompetanse.

Når vi klarte ­dette innen ­offshore, kan vi klare det innen jernbane.

HÅKON HAUGLI, administrerende direktør, Abelia 

Offshore og jernbane
Investeringer på mange hundre milliarder bør omfatte norsk kompetanse og kapasitet i et offentlig-privat samarbeid. Politikere, forskningsmiljøer og industri gjorde dette i 1970-årene da Norge ble en oljenasjon. Gjennom målrettet kunnskapsbygging i en fremmed bransje ble Norge både teknologisk ledende i bransjen og ett av verdens rikeste land. Når vi klarte dette innen offshore, kan vi klare det innen jernbane.
  Hittil har kunnskapstriangelet utdanning, forskning og innovasjon vært tilnærmet fraværende i jernbaneplanene. Det er en klar vekker å registrere at det sendes milliardkontrakter ut av landet uten at det legges vekt på å utvikle norske kunnskaps- og teknologimiljøer. Når enkeltkontrakter er på over åtte milliarder kroner, som utbyggingen av Follobanen, er det grunn til å styrke egen forsknings- og innovasjonsinnsats.

Tilgjengelig kompetanse
Slike gigantiske investeringer skjer uten at det stilles store spørsmål rundt hvorfor norsk kunnskaps- og teknologinæringsliv er fraværende. For politikere, myndigheter og fagbevegelse bør det være en tankevekker at tusenvis av teknologi- og kunnskapsbaserte arbeidsplasser skapt av norske investeringer «eksporteres» til utlandet. Det skjer samtidig med at fall i oljepris og økt arbeidsledighet i oljesektoren gir tilgjengelig kompetanse og store muligheter for teknologiover-føring til andre næringer. 

Grønn og bærekraftige
Klimautfordringen gjør at den globale satsingen på jernbane er massiv. Ved siden av å få et topp moderne jernbanesystem må vi etablere et kunnskapsbasert næringsliv som gjør norske togsystemer så grønne, bærekraftige og fremtidsrettede at vår kompetanse vil være svært -attraktiv for internasjonal eksport. 
  Gjennom å etablere et nettverk av kunnskapsbedrifter, forskningsmiljøer og jernbaneaktører vil Nor Rail raskest mulig kvalifisere norsk næringsliv til å delta i jernbaneutbygging, gjerne i samarbeid med internasjonale aktører.