Jernbanemagasinet banner
Gjesten

Ofotbanen – Norges Suez-kanal

Den er bare 42 kilometer lang og ligger definitivt i utkanten på alle jernbanekart i Norge. Men banen har skapt en pålitelig og miljøvennlig transport av varer inn til Nord-Norge og er en viktig eksportmulighet for fersk fisk fra en voksende oppdrettsnæring.

Åsunn Lyngedal, prosjektleder for Ofotbanealliansen.
Åsunn Lyngedal, prosjektleder for Ofotbanealliansen.

Det som startet som en viktig transportåre for jernmalm, er i dag en viktig forutsetning for næringsutvikling i Norge nord for Saltfjellet. Utgangspunktet var en dyp og isfri havn. Ofotbanen var en ingeniørbragd ved overgangen til forrige århundre og har gitt svensk jernmalm den mest effektive transporten den kan få. Det er ingen begrensninger på hvor store båter som kan legge til i Narvik havn. Disse egenskapene gjør at Ofotbanen kombinert med Narvik havn har ­potensiale til å frakte mer jernmalm for LKAB og for andre som ønsker effektiv transport ut av Nord-Sverige og Nord- Finland. Derfor er banen og havna viktige i Felles Barents Transportplan (2013) og i EU sitt TEN-T nettverk (2012) som Norge har gjort til en del av EØS-avtalen. Slike internasjonale avtaler forplikter!

Retningsbalanse
Fra 1993 startet CargoNet egne godstog mellom Narvik og Alnabru gjennom Sverige og i 2011 startet Schenker sitt. Det ble en vellykket godssatsing. Nordover kom dagligvarer og i retur sørover skapte fersk fisk retningsbalanse. Særlig den voksende sjømatnæringen i Norge har benyttet seg av Ofotbanen som en miljøvennlig, rimelig og effektiv transport av fersk laks og ørret. I 2007 fraktet Ofotbanen 40.000 tonn laks og ørret, i 2013 var tallet vokst til 127.000 tonn. Samlet har fisketransportene nådd 200.000 tonn Narvik – Alnabru.

100 prosent utnyttet
All aktiviteten på Ofotbanen har gjort at kapasiteten mellom Narvik og Kiruna i flere perioder de siste årene har vært utnyttet mer enn 100 prosent! For brukerne av togene er det kvalitet og pris som er avgjørende for at toget kan konkurrere med vogntogene. Og det er et uttalt mål for alle som arbeider med transport: Vi vil ha godset fra vei til bane.
  En bane som utnytter mer enn 79 prosent av sin kapasitet er en bane der det er vanskelig å ta inn forsinkelser og nærmest umulig å drive vedlikehold (Åtgersval 2010). Og på Ofotbanen som 11 ganger daglig utsettes for verdens tyngste malmtog, er vedlikeholdsbehovet stort.

«For brukerne av togene er det kvalitet og pris som er
avgjørende for att toget kan konkurrere med vogntogene.»

Livsnerven
I 2010 dokumenterte NHO Transport og logistikk sammen med TØI at 9 av 10 dagligvarer som ble solgt nord for polarsikelen kom med Ofotbanen. Kapasitetsproblemer på banen og konkurranse fra vogntog har ført til at en økende andel nå transporteres på modulvogntog gjennom Sverige til landsdelen. Det er fortsatt ingen tvil om at Ofotbanen er livsnerven for dagligvarer og andre industrivarer til Nord-Norge. Og at banen er en styrke for oppdrettsnæringens konkurransekraft i nord med betydelig lavere transportpris enn vogntog mellom Narvik og Oslo. Men det er ikke selvsagt at banen foretrekkes i framtiden hvis vi ikke sørger for god nok kapasitet og kvalitet.

Løfter kapasiteten
I 2014 startet arbeidet med å bygge kryssingsspor som skal løfte kapasiteten fra 20 til 27 tog i døgnet hver vei. Et dobbeltspor mellom Narvik og Kiruna vil gi plass til 100 tog i døgnet. Et delvis dobbeltspor på norsk side sammen med tiltak på svensk side vil gi 40 tog. Dette er et fellesprosjekt med svenskene, og vi er glade for at Jernbaneverket i oppdragsbrevet for 2015 er pålagt å planlegge for ytterligere kapasitetsutvidelser på Ofotbanen.
  Ofotbanen har i over hundre år skapt industri og grunnlag for arbeidsplasser i Nordområdene. Når norsk naturgass nå tas i bruk i svensk industri, oppstår det nye industrielle muligheter til å bearbeide råvarer og forlenge verdikjedene i en ressursrik landsdel. For Ofotbanealliansen er det tydelig at investeringer i infrastruktur har skapt industri og verdier og har potensial for å gjøre det igjen.

Ofotbanealliansen er dannet av Ofoten regionråd, Narvik havn, Futurum, Narvikregionen næringsforening, LKAB, NRAB, Schenker samt flere aktører som arbeider for næringsutvikling knyttet til banen. Se mer på ofotbanealliansen.no og besøk oss på Facebook.