Jernbanemagasinet banner
Gjesten

Nasjonal og regional bane

Endelig er Ringeriksbanen for alvor på sporet. Det er all grunn til å være svært ­fornøyd med Stortinget, regjeringen og departementene. Jeg vil også framheve den solide ­jobben som gjøres av Jernbaneverket og Vegvesenet.

Kjell B. Hansen (Ap), ordfører i Ringerike kommune.
Kjell B. Hansen (Ap), ordfører i Ringerike kommune.

Vår erfaring er at jernbaneverket og Vegvesenet jobber godt i fellesskap. De leverer på tid og med løsninger for linje­føring som er godt mottatt.

Ferdig i 2024?
På Ringerike råder optimisme og tro på at Ringeriksbanen vil stå ferdig til bruk i 2024. Dette gitt at politiske beslutningstakere nå sørger for framdrift i tråd med etatenes forslag. Det er banebrytende når etatene framlegger en realistisk plan som betyr halvering av planleggingstid mot normalt i Norge.
  Ringeriksbanen er en kraftfull vekstimpuls mellom Oslo og Bergen, og et nasjonalt viktig ledd i arbeidet med å oppnå mer effektiv samferdsel for tverrforbindelsen øst–vest. Derfor er det ikke bare ringerikingene som gleder seg over det som nå er i ferd med å skje. Bergensbanen vil oppnå redusert reisetid med en time. Reisetiden mellom Hønefoss og Oslo blir med Ringeriksbanen 30 minutter.

«Størst vekstpotensial»
Ringeriksregionen rigges for vekst og utvikling. Denne regionen har arealer tilgjengelige. Beliggenheten med dens omgivelser, og nærhet til hovedstaden, gjør at Ringerike framstår som attraktiv medspiller i arbeidet med å løse utfordringene med forventet ekspansjon i hovedstadsområdet. Ringeriksbanen vil for alvor åpne regionen, som rigger til vekst og utvikling. Ringerike er en viktig del av løsningen for fortsatt god og framtidsrettet samfunnsutvikling på Østlandet.
«Ringerike er det området på Østlandet – ja kanskje i hele landet - som har størst vekstpotensial», uttalte adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO. Det var en heftig og begeistrende bekreftelse på at Inter-City-forbindelsen til Ringerike er en riktig og framtidsrettet satsing. Skogen Lund er en klok leder som har helt rett!

Nasjonalt prosjekt
«Ringeriksbanen er et viktig nasjonalt prosjekt. Banen skal bidra til å håndtere transportbehovet som følge av den strerke befolkningsveksten på Østlandet. I tillegg vil en reisetidsreduksjon på nærmere en time gjøre togtrafikken mellom Oslo og Bergen mer attraktiv», sier en handlingsrettet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Ikke rart at troen på mer effektiv Bergensbane og høyeffektiv Ringeriksbane er sterk, realistisk og underbygget av forventninger!

«Det vil framstå som et paradoks dersom departementer
og besluttende myndig­heter nå kommer på etterskudd»

Må forankres
Det er imidlertid ikke fattet noen konkrete vedtak ut over det som ligger i Nasjonal transportplan og internt i regjeringen. Derfor må planleggingen og prosessen i tiden framover forankres i konkrete politiske vedtak. Det gjelder den videre framdrift og vi forventer at regjeringen blant annet synliggjør dette gjennom statsbudsjettet. Det viktige er at regjeringen med støtte fra Stortinget opprettholder tempo og framdrift i dette prosjektet.
  Vi opplever nå at Jernbaneverket og Vegvesenet arbeider målbevisst og i tråd med samferdselsministeres bestillinger. Etatene henger heller ikke etter i denne prosessen. Det vil derfor framstå som et paradoks dersom departementer og besluttende myndigheter nå kommer på etterskudd i arbeidet med å realisere Ringeriksbanen og Europavei 16. Disse prosjektene må nå gjennomføres i tråd med den plan og de linjeløsninger som er foreslått.

Mot og handlekraft
Vi innser at regjeringen vil måtte foreta flere vanskelige avveininger mellom ulike hensyn i denne saken. Det krever mot og handlekraft fra politisk ledelse sin side. Med den store politiske prestisje som er lagt ned i dette prosjektet er det klart at forventningene er enorme. Ringeriksbanen er overmoden for realisering. Nye ørkenvandringer om dette prosjektet vil verken bli forstått eller akseptert.

Dobler innbyggertallet
Vi rigger til vekst i Ringerike og vi planlegger for betydelig økning av folketall. Allerede nå er det potensiale til omlag 20 000 nye innbygger innenfor våre eksisterende boligområder. Analyser viser at Ringerike kan doble innbygger-tallet til 80-100 000 i løpet av 30-40 år. I tillegg ligger mer enn 4 500 mål med næringsarealer klare til å bli tatt i bruk. Det bestående næringsliv i Ringerike planlegger store investeringer, og framtidstroen er økende. Ringeriksbanen og ny E16 vil gi uante muligheter.
  Til statsråd Solvik-Olsen, regjeringen, Stortinget og de usedvanlig dyktige folkene i Jernbaneverket og Vegvesenet har jeg følgende sluttkommentar: «So far, so good. Keep on turning to the milestone at 2019 and finishline at 2024!»