Gjesten

  • Lite nyttige lønnsomhetsanalyser

    ERIK PLATHE, professor i anvendt matematikk. Tre analyser av lønnsomheten til InterCity-triangelet spriker fra –80 milliarder til +28 milliarder kroner (Aftenposten 29. jan.). Mitt syn er at lønnsomhetsanalyser for store prosjekter som for eksempel InterCity er nær verdiløse.