Gjesten

 • Jernbane norsk eksportvare?

  «Når vi klarte det innen offshore, kan vi klare det innen jernbane,» skriver lederen for 1700 kunnskaps- og teknologibedrifter.

 • Jernbanereformen – hva skjer?

  I høst har det vært stille om jernbanereformen. Det betyr ikke at reformen er lagt på is. Det arbeides på spreng med å ta de nødvendige skritt for at reformen skal bli virkelighet.

 • Tenk smart om Oslo-navet

  En bilbasert trafikkvekst inn til Oslo vil koste om lag 120 milliarder kroner mens en miljøbasert vekst med kollektivtransport, gange- og sykkel vil koste under det halve.

 • Den gordiske knuten

  Manglende felles billetteringsløsninger har lenge vært en hemsko for sømløse reiser mellom tog og lokal kollektivtransport. Finansieringsklemmen er en gordisk knute som må løses før et nasjonalt takstsystem er på plass.

 • Toget som nasjonsbygger

  Sett en stopper for vettløs plassering av offentlige bygg og boliger ute på jorder og i skogbryn for å få effekt av den forestående jernbaneutbyggingen. Det er ett av budskapene fra Peter Butenschøn i denne artikkelen.

 • Effektiv infrastruktur

  Det er et tydelig ønske om å øke ressursene til infrastruktur i Norden. Økte satsinger skal gi tilvekst, holdbarhet, et attraktivt byliv og levende distrikter. Men er disse ambisjonene realistiske?

 • Nasjonal og regional bane

  Endelig er Ringeriksbanen for alvor på sporet. Det er all grunn til å være svært ­fornøyd med Stortinget, regjeringen og departementene. Jeg vil også framheve den solide ­jobben som gjøres av Jernbaneverket og Vegvesenet.

 • Ofotbanen – Norges Suez-kanal

  Den er bare 42 kilometer lang og ligger definitivt i utkanten på alle jernbanekart i Norge. Men banen har skapt en pålitelig og miljøvennlig transport av varer inn til Nord-Norge og er en viktig eksportmulighet for fersk fisk fra en voksende oppdrettsnæring.

 • Slipp godstogene løs

  Dette burde være opplagt! Skal godstogene være i rute, så må de få prioritet på sporet og terminalene.

 • Behov for jernbanereform

  «Det er lett å se at dagens organisering av jernbanesektoren ikke er optimal.» Det skriver NSBs styreleder, som her kommer med flere innspill til den forestående jernbanereformen.