Jernbanemagasinet banner
Bildefortellingen

Rekordåret

Oppgraderingen av dagens jernbane slår i år alle rekorder. Det gir om lag 4200 årsverk i det private entreprenørmarkedet.

FORNYES: Fornyelsen av Oslo S startet i 2009. Årets arbeider startet i påsken og intensiveres i sommer. Foto: Siv Dolmen

Vedlikeholdsarbeidet
på jernbanen har aldri startet så tidlig som i år. Så skal det også legges ned en større innsats enn noen gang i Jernbaneverkets tiårige historie: Anleggene skal fornyes for tre milliarder kroner. I tillegg kommer alle typer vedlikehold og en del investeringer, noe som innebærer at infrastrukturdivisjonen skal bruke om lag åtte milliarder kroner på det eksisterende nettet.
    – Jeg har aldri vært med på en så stor og intensiv jobb så tidlig på våren som på Oslo S i påsken, sier Torbjørn Sandberg. Anleggslederen i Baneservice hadde 100 mann fra Baneservice i sving fordelt på tre skift over åtte døgn. Flere kilometer med gamle kabler, gammel ballastpukk, sviller, skinner og utslitte sporveksler ble erstattet med flunkende nytt. 
    Og denne typen arbeider gir resultater, både for jernbanen og samfunnet: I løpet av året skal vedlikeholdsetterslepet på 18 milliarder kroner bli redusert med en halv milliard. Og arbeidene sysselsetter tilsvarende 4200 årsverk utenfor Jernbaneverket.
    – Å få starte arbeidssesongen så tidlig på året er inspirerende for oss sesongarbeidere. Nå ser vi frem til en lengre arbeidsøkt på Oslo S, fra St. Hans til starten på august. Det gir en god følelse å levere nye, feilfrie spor i hjertet av jernbanenettet vårt, påpeker Torbjørn Sandberg.
    Han startet som banemontør og skinnesveiser i NSB i 1987 og var med på bygge Gardermobanen og Vestkorridoren fra Skøyen til Asker. I sommer skal han være med på å klarere Oslo S for den nye Follobanen. 
    Inkludert de store dobbeltsporprosjektene blir det i år satt ut arbeider tilsvarende 7600 årsverk i det private markedet.

Jeg har ingen ting i mot å trå til når andre tar ferie.

TORBJØRN SANDBERG, anleggsleder i Baneservice AS

LASER-NØYE: Landmåler Janry Karlsson hadde full kontroll under planering av mer enn 1100 kubikkmeter pukk , før legging av 800 meter med nytt spor på Oslo S. Foto: Siv Dolmen

AKTIV PÅSKE: – Påskejobben på Oslo S var en intensiv, med betydelig logistikk-utfordringer. Slikt liker vi, sier anleggsleder for 100 mann i Baneservice, Torbjørn Sandberg. Foto: Siv Dolmen

FORTSETTER: Vedlike­holdsinnsatsen på Oslo S fortsetter for fullt fra St.Hans til og med uke 31 i august, og blir fullført med et tilsvarende løp i 2017. Foto: Siv Dolmen

VAKTMANN: Energimontør og hovedsikkerhetsvakt Aleksander Benjaminsen jobbet med strømforsyning til tog, sporvekselvarme og returstrømkrets i sporfelt på Oslo S i påsken. Foto: Siv Dolmen

PERFEKT: Landmåler Fredrik Andersson, innleid av Baneservice, er strålende fornøyd når siste sporveksel ligger på centimeteren der den skal ligge. Foto: Siv Dolmen

Trykk på illustrasjonen for å forstørre den. Illustrasjon: REDINK