Jernbanemagasinet banner
Bildefortellingen

Splitter tunnel

For å kunne passere veianlegg og oljelagre inne i Ekebergåsen i Oslo benyttes den skånsomme drivemetoden «drill & split».

Splitter: Italienske tunnelspesialister er i gang med adkomsttunnelen til Follobanen fra Sørenga i Ekebergåsen. For første gang i Norge brukes en såkalt Superwedge splitter. Kilen på splitteren er om lag én meter lang. Alle foto: Øystein Grue

500 hull: Etter at en borerigg har boret inntil 500 hull, må knallhard gneis gi etter for mekanisk bergbryting. Fremdriften er kun en meter i døgnet.

Tunneler i åsen: Inne i Ekebergåsen er sørgående adkomst­tunnel drevet ferdig. Nordgående adkomsttunnel bygges nå.

På Sydhavna i Oslo opererer spesialistene i det italienske selskapet Condotte med ekstra finfølelse. Deler av tunnelløpene inne i Ekebergåsen skal passere både oljelagre, vei- og tunnelanlegg, og enkelte steder er det bare seks meter fra annen installasjon til Follobanens nye spor. Det krever at arbeidet utføres med ekstra god sikring. 
  En spesialkonstruert splitter bryter løs hard gneis – etter at en borerigg har boret et tett mønster med 350 hull, som hver er 1,4 meter dype. Maskinføreren imponerer med sin presisjon når han trer «splitter’n» inn i hvert hull og bryter løs fjellet med en hydraulisk jekk. Metoden er tidkrevende og det splittes bare én meter i døgnet, i motsetning til 10–15 meter ved vanlig sprengning.  
  Drill & split-arbeidet, kombinert med forsiktig sprenging (drill & blast), vil pågå over tre år. Det skal blant annet splittes under E6, på deler av Østfoldbanens inngående spor og i adkomsttunnelene som nå bygges fra den nedlagte Sjursøytunnelen på Sydhavna.
  Tunnelarbeidet som nå pågår på denne delen av Follobaneutbyggingen, strekker seg 1200 meter inn i Ekebergåsen. Der overtar Follobaneprosjektets andre tunnel-entreprenør Acciona Ghella Joint Venture, som skal drive 18,5 km av den lange tunnelen med tunnelboremaskiner.
  I 2019 skal de to tunnelløpene mellom Oslo S og Ski være ferdige, slik at byggingen av fastspor, signal og strømforsyning kan begynne. Follobanen skal leveres, etter testing, i desember 2021..

Kjøler ned: Tunnel­arbeider Engelo Inverso kjøler ned det dampende såltnebbet før brytingen kan fortsette. Splittetrykket er på 2400 tonn.

Bruker 3D: Jernbaneverkets ingeniørgeologer Marcus Lowton og Hanne Wiig Sagen studerer 3D-modellen av den komplekse infrastrukturen av tunnel- og bergrom i ­Ekebergåsen.

Presisjon: Splitteren er montert på en standard gravemaskin. Maskinfører Guccione Sebastiano driver presisjonsarbeid med joystick. Splitteren tres inn i hvert 1,4 meter dype hull før hydrauliske krefter gjør resten.

Etter planen: Follobaneprosjektets tunnelboring fra Oslo-siden holder tidsplanen i Ekebergåsen fra Sydhavna der E18 og Østfoldbanen ligger klemt mellom havna og et oljelager i fjell.