Jernbanemagasinet banner
Bildefortellingen

Spagetti av stål

Ikke siden midten på 1990-tallet har det vært et travlere år for kvartetten på skinnetoget

 Humørspreder: Sportekniker Odd-Steinar Odden er i storform før klokka sju om morgenen – i en intensiv innspurt etter fire dagers jobb. Foto: Øystein Grue.

– Tenk gjenbruk av gamle, pent brukte skinner! I Jernbaneverket utnytter vi skinnestålet til siste flis, fastslår en morgenfrisk sportekniker Odd-Steinar Odden. Han tar et siste tak med fastnøkkelen før siste tur over Dovrefjell for denne gang. Lasten er sikret. 
  Klokka er litt før sju. En time har gått -siden søvnen ble gnidd ut av øynene på et sidespor på Oppdal stasjon. En kjeft kaffe, så var lokfører Martin Hextall og teamet på skinne-toget klar for innspurt etter fire dagers intensiv skinnetransport fra Oppdal. 
  I stigningene fra Otta mot Dombås venter gamle, utslitte og skrøpelig skinner på avløsning for å unngå saktekjøring og forsinkelser. 
  Siden 1996 er Dovrebanen fra Dombås til nord for Oppdal fornyet med 60 kilos europeisk standardskinner, slik at hastigheten kan økes til 160 km/t.

Musikalsk: Det synger i den 120 meter lange spagettitråden i solid stål som på ett minutt hales om bord i skinnetoget. Tekniker Eivind H. Mikkelsen påser at alt går som det skal.

Synkront. Fire timer senere er John-Erik Asplund og Bjørn Erik Skogsrud igjen om bord i den gule blekksprutlignende skinne-gående farkosten. Den beveger seg i hele skinnetogets lengde på egen skinnegang med to fangarmer og kraftig klo som håndterer inntil 9 tonns skinner lett som spagetti. 
  Skinne for skinne løsnes, og skinnemanipulatoren skyver skinnene bakover mens skinnetoget synkront beveger seg i nøyaktig samme hastighet motsatt vei. 
  Det synger i stål mens skinnelengdene bukter seg over nysmurte valser over bord fra skinnetoget som om de var en sprell levende stålorm. 
  Eivind Mikkelsen har den sprekeste jobben og løper langs med skinnetoget under opplasting og lossing. Med et spett styres skinnene på plass slik at mannskap og maskiner som skal vedlikeholde Dovrebanen og bytte skinner, får det slik de vil.

Annerledesland: Det er langt frem til Norge har erstattet gammel, avvikende skinnekvalitet med europeisk standard 60 kg-skinner, fastslår sjef på skinnetoget, Nils Morten Rognstad (over). T.v.: Eivind H. Mikkelsen.

Påkjørt: Hvert år forviller elg, reinsdyr, moskus og husdyr seg ut på jernbanen. Bremselengde for et godstog kan overstige 1500 meter i maksfart.

Luftig: El-sikkerhetsleder Ann-Kristin Fauskrud (t.v) og sportekniker Odd-Steinar Odden nyter utsikt og frisk luft etter opplasting på skinnetoget nord for Oppdal.

Moskusland: Bjørn Erik Skogsrud holder utkikk etter moskus når skinne¬toget passerer Kongsvoll og Hjerkinn.

Joystick: Sportekniker John Erik Asplund (t.h.) og Bjørn Erik Skogsrud kjører tog oppå toget og betjener den blekksprutlignende skinnemanipulatoren.