Jernbanemagasinet banner
Bildefortellingen

Taktskiftet

Ikke siden Gardermobanen ble bygget på 90-tallet, er det bygget så mange kilometer ny jernbane på så kort tid. Ved Mjøsa legger Nordens største jernbaneentreprenør 1000 meter spor om dagen.

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

Det er innspurt før vinteren langs Mjøsa. Forståsegpåere sier at det ikke er bygget så mange kilometer nytt jernbanespor på så kort tid siden Gardermobanen ble bygget på 1990-tallet.

Først vei
Mellom Minnesund og Espa åpnes det om kort tid ny firefelts motorvei. Om et års tid, den 19. oktober i 2015, står 17 km nytt dobbeltspor klart. Dette er første etappe i byggingen av sammenhengende dobbeltspor mellom Venjar like sør for Eidsvoll og Hamar. Anlegget skal være ferdig i 2024. Da kuttes reisetiden mellom Oslo og Hamar med nesten en halv time. Dessuten blir det mulig å fordoble antall persontog samtidig som godstrafikken sikres nødvendig kapasitet.


Opptil 2000 i sving
På det meste har mellom 1500 og 2000 kvinner og menn vært i arbeid på Norges hittil største samferdselsprosjekt. Sammen med byggingen av nytt dobbeltspor gjennom Vestfold markerer Fellesprosjektet et taktskifte i måten å bygge jernbane på i Norge. Om kort tid starter et enda større jernbaneprosjekt: Follobanen mellom Oslo S og Ski i Akershus.  
  Totalt har hele Fellesprosjektet en kostnadsramme på 11,7 milliarder kroner hvorav 5,28 (2015-kroner) til dobbeltsporet. Oppdraget med dobbeltspor og motorvei i kupert fjellterreng langs Mjøsa ble delt på tre historisk store kontrakter på oppimot 1,8 milliarder kroner. Før Fellesprosjektet startet våren 2012 var de største jernbanekontraktene på under en halv milliard kroner.