Jernbanemagasinet banner
Bildefortellingen

Nordens lengste er i gang

Om fire år er Nordens lengste jernbanetunnel boret ferdig fra Oslo til Ski. Når Follobanen står ferdig i 2021, vil fire millioner kubikkmeter tunnelmasse være transportert til dette området og legge grunnlaget for en ny bydel på grensen til Østmarka.

FORVANDLING: Fire tunnelboremaskiner vil forvandle fjell til pukk som transporteres ut i steinbruddet på Åsland på grensen til Østmarka. Tunnelmassen fra to parallelle tunneler på 20 km tilsvarer to Kheops-pyramider.Foto: Øystein Grue
FORVANDLING: Fire tunnelboremaskiner vil forvandle fjell til pukk som transporteres ut i steinbruddet på Åsland på grensen til Østmarka. Tunnelmassen fra to parallelle tunneler på 20 km tilsvarer to Kheops-pyramider.Foto: Øystein Grue

Etter hver salve nede i dypet under Bjørndal bydel i Oslo, er kontrollingeniør Per Schraml på plass for å vurdere om tunnel-driverne kan fortsette å bore og sprenge. Med 35 års erfaring fra Hallandsås- og Citytunnelen i Sverige vet «Pelle» hvilke utfordringer råttent fjell kan by på. Når grunnvannet fosser ut etter siste salve og det må tettes med sement, og tunnelvegger må forsterkes med bolter før tunneldriverne kan gå videre – da er tiden kostbar!
 Normalt bores og sprenges det 7-10 meter tunnel i døgnet. Enkelte uker i vinter har fjellet vært så oppsprukket og lekkasjene så store at det bare har vært mulig å forsere fem meter. På sensommeren begynner fjellsprengerne på den store fjellhallen under Bjørndal bydel, hvor om lag fire hundre meter lange tunnel­boremaskiner skal monteres før boringen av Nordens lengste jernbanetunnel i to løp for alvor starter mot Oslo S og Ski.
  I tre år, fra annet halvår 2016 til 2019, skal fire TBM-maskiner gjøre jobben. Deretter fullføres de jernbanetekniske arbeider til de første toget kan teste anlegget i desember 2021.