Jernbanemagasinet banner
Bildefortellingen

Helsebot i nedlagt bane

Først gikk togene mellom Christiania og Drammen her. Så mellom Kristiania og Drammen. Deretter mellom Oslo og Drammen. 101 år etter åpningen var det slutt. Nå går hvem som helst her. Eller sykler.

Foto: Hilde Lillejord
Foto: Hilde Lillejord

Gamle jernbanetraseer kan få et godt liv etter at de har trådt ut av tjeneste. Den gamle Drammenbanen er et lysende eksempel på det. Slik som den var et lysende eksempel på rask utbygging i sin tid. Stortinget vedtok å bygge banen i et møte 16. juni 1869. Den 7. oktober 1872 ble den åpnet!

Lieråsen tunnel ble banens endelikt som jernbane. Nå er det syklister, joggere, småbarnsmødre med barnevogn og folk i rullestol som nyter godt av traseen og en fabelaktig utsikt over Drammensfjorden og kulturlandskapet i bær-, grønnsaks- og fruktbygda Lier.

På kveldstid er deler av traseen opplyst. Mastene etter elektrifiseringen tidlig på 1920-tallet gjør fortsatt nytten.

Arbeidet som ble lagt ned for snart 150 år siden, var slett ikke forgjeves. Som kilde til rekreasjon vil den gamle banen ha evig liv.

Når nye baner bygges, åpner det for gjenfødelse for de gamle. Det vil også skje når den nye banen langs Mjøsa står ferdig. Her er det allerede bestemt at den gamle traseen blir del av Mjøstråkk, et 25 mil langt gang- og sykkelveinett rundt Mjøsa.