Jernbanemagasinet banner
Bildefortellingen

Høye fjell - dype daler

Jernbanebygging trosser norsk naturs grenser ...

Foto: Hilde Lillejord
Foto: Hilde Lillejord

Fra Farriseidet, utenfor Larvik, til Porsgrunn bygges et gigantisk prosjekt på tvers av dalstrøk. Det innebærer at den over to mil lange dobbeltsporede jernbanen må krysse over dype daler og gjennom høye fjell. Bare en tredel av strekningen går ute i dagen, og en firedel av dagsonen består av bruer.
  ter snaut tre års byggetid er prosjektet inne i et produksjonsmessig toppår. Det produseres for 1, 57 milliarder kroner i 2015. I alt 70 ansatte i Jernbaneverket og om lag 660 ansatte hos entreprenører og rådgivere jobber med Farriseidet – Porsgrunn.

 

I alt 70 ansatte i Jernbaneverket og om lag 660 ansatte hos
entreprenører og rådgivere jobber med ­Farriseidet – Porsgrunn.

Mot fullt gjennomslag
Inkludert rømningstunneler er det drevet 22 km tunnel i prosjektet. Det siste gjennomslaget er planlagt i første halvdel av juni, og med det vil alle tunneler være ferdig drevet.
  v av de ti bruene er så godt som ferdige. Den lengste brua, Hallevannetbrua, er den med lengst byggetid. Den strekker seg langsomt over Hallevannet utenfor Larvik etter hvert som nye seksjoner støpes.

Nye kontrakter på gang
De jernbanetekniske entreprisene skal etter planen starte rundt årsskiftet, og prosjektet er i gang med anskaffelsesprosessen. I løpet av høsten skal alle entreprenører være på plass.

FAKTA

Farriseidet-Porsgrunn

  • 22,5 km dobbeltspor
  • 5,8 km dagsone 
  • 15,3 km tunnel 
  • 7 tunneler
  • 10 bruer (til sammen 1,5 km)
  • Dimensjoneres for 250 km/t 
  • Kostnad 6,6 milliarder 2015-kr 
  • Planlagt åpning 2018
  • 20 minutter kortere reisetid