Jernbanemagasinet banner
Bildefortellingen

Forbereder togrevolusjon

Ser du fram til at toget skal gå nesten like ofte som trikk og T-bane? I Lillestrøm og på Eidsvoll jobbes det høyt og lavt for å få til akkurat det.Med Vorma idyllisk blikkstille i bakgrunnen står arbeiderne fra Swietelsky i en tett støvsky like ved sporområdet på Eidsvoll. De er i gang med å montere nye kabelkanaler samt bygge spor og kontaktledningsanlegg. Hensikten er å legge til rette for et utvidet rutetilbud og en ny togpendel mellom Eidsvoll og Skien.
  – Alle arbeider er i rute. Vi følger fremdriftsplanen, forsikrer prosjektsjef Karstein Søreide. 
  I alt pågår det 25 ulike byggeprosjekter til tre milliarder kroner for å komme i mål med et helt nytt rutetilbud i og rundt Oslo fra desember i år.
  Når toget skal stoppe på hvert tiende minutt på alle knutepunkter mellom Lillestrøm og Asker og hvert kvarter på alle lokalstasjoner, trengs det mange flere spor der togene kan parkere og vende. For å øke kapasiteten må også strømforsyning og andre tekniske anlegg bygges om.
  På Lillestrøm har montørene fra Implenia en luftig jobb. Frem til midten av februar skal 13 nye åk og utliggere settes opp. Mens de heises til værs i kurver for å montere nytt kontaktledningsanlegg, støpes og snekres det for fullt ved siden av dem i de nye byggene for teknikk, drift og renholdspersonell. Hele driftsområdet er i forandring med seks nye spor, ni bygninger, veier og parkeringsplasser under bygging. 

« Lærdommen er at infrastrukturtiltak og
rutetilbud må planlegges i sammenheng
»
«Oslogeneral» Per-Arne Fredriksen

Den store utfordringen handler om å få nye signalanlegg opp og gå. Det er årsaken til at ferdigstillelsen av den nye vendestasjonen på Høvik blir noen måneder forsinket.
  – Vi greier likevel å sette i gang ny grunnrute, med den begrensning at «gammelbanen» mellom Lysaker og Sandvika må betjenes med buss inntil Høvik er ferdig tidlig på vårparten i 2015 og at 3 innsatstog fra Ski/Mysen i morgenrush ender sin rute på Oslo S og tilsvarende retur om ettermiddagen. Lærdommen er at infrastrukturtiltak og rutetilbud må planlegges i sammenheng, sier «Oslogeneral» Per-Arne Fredriksen og viser til at Jernbaneverket gjør det i sitt nye handlingsprogram. Og planleggerne ligger stadig mer i forkant. Noen har allerede begynt å tenke på ruteplan for 2027 …