Jernbanemagasinet banner
Bildefortellingen

Arbeidet bak fasaden

Det ligger det mye «usynlig» arbeid bak stasjonshallen i Holmestrand. Fra å ha hatt 18 meters dybde krymper den nå dramatisk etter hvert som rømningsveier og tekniske rom blir ferdige og forsvinner under det som blir gulvet i hallen.

ENORME DIMENSJONER: Stasjonshallen i Holmestrandfjellet er i ferd med å ta form. I bakgrunnen sees området hvor de som skal med sørgående spor kommer opp, enten via heis eller undergang. Byggingen av undergangen pågår for fullt. Foto: Anne Mette Storvik
ENORME DIMENSJONER: Stasjonshallen i Holmestrandfjellet er i ferd med å ta form. I bakgrunnen sees området hvor de som skal med sørgående spor kommer opp, enten via heis eller undergang. Byggingen av undergangen pågår for fullt. Foto: Anne Mette Storvik

14 kilometer ny, dobbeltsporet jernbane gjennom Holmestrand skal stå ferdig høsten 2016. 12 av disse kilometerne og ny, spektakulær stasjonshall legges inn i fjellet. Her er myldrer det nå av aktivitet. Hovedentreprenørene må dele plassen med mange nye aktører.
  Tolv personer på prosjektet arbeider med jernbanetekniske fag, og de skal holde styr på mangfoldet av nye entreprenører og underentreprenører.

Koordinering
– Vi har koordineringsmøter annenhver uke hvor vi kartlegger hvor og når de forskjellige aktørene skal jobbe, og prøver med dette å unngå at den enes arbeid skaper problemer for den andre, sier Hanne Stormo, prosjektleder for jernbaneteknikk.
  – Vi holder skarpt øye med sikkerheten på anlegget, og ved å arbeide systematisk med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø hver dag prøver vi å unngå at det skapes farlige situasjoner, sier SHA-leder Torstein Dahle.

Noe «grovarbeid» gjenstår
Enkelte deler av tunnelen er allerede overtatt av Jernbaneverket. Over 80 prosent av de 23 000 betongelementene er kommet på plass, men det gjenstår mye fuging. I stasjonshallen jobbes det med støping av vegger, tekniske rom, rømningsveier osv. Alt skal være klart i desember.

Vi har koordineringsmøter annenhver uke hvor vi kartlegger hvor
og når de forskjellige aktørene skal jobbe, og prøver med dette å
unngå at den enes arbeid skaper problemer for den andre.

Hanne Stormo, prosjektleder for jernbaneteknikk

Mye teknikk
Infranord skal i gang med KL-arbeid. Norsk Jernbanedrift har montert sporvekslene, og skal nå begynne å jorde betongelementene. I begge ender av tunnelen er telemastene kommet opp, som skal sikre at du og jeg kan bruke telefon og Internett på toget. HENT AS rigger seg til for å gå løs på innredningen av hallen, noe som innbefatter 1000 tonn stål til himlingen. Eltel er godt i gang inne i de tekniske rommene.

Tester først
– Vi gjør først ferdig to tekniske rom og drar kabel og håndløper mellom disse. Så tester vi for å se at alt funker, før vi går videre. På den måten håper vi å redusere antall feil, forteller Stormo. De to tekniske rommene er nesten ferdig, og skal settes på strøm i desember. – Denne metoden krever mye ressurser fra byggelederne, men det er vel investert i og med at vi vil bruke kortere tid på resten av de tekniske rommene. Det går fortere når alle er enige om monteringen og ingen lurer på noe, avslutter Stormo.

FAKTA

Holm - Nykirke

 • Lengde 14,2 km, 12,3 km i tunnel. 
 • Kostnad: 5,57 milliarder 2014-kr. 
 • To innganger til stasjonen (tre, medregnet heisen). 
 • 13 rømningstunneler, inkludert stasjonsinngangene. 
 • Dobbelporet tunnel: 133 m2 utsprengt tunnelprofil. 
 • Fjellhall: 500 m2 utsprengt tunnelprofil (opp til 600 m2 inkl. kjellerrom). 
 • Fjellhallen blir 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy. 
 • Ferdig bygd blir stasjonshallen 30 meter bred.
 • Fra toppen av skinnene til innvendig tak blir det ca 12 meter. 
 • Plattformene blir 250 meter lange.
 • 26 planoverganger nedlegges. 
 • Økt kapasitet. 
 • Redusert reisetid med 5 minutter. 
 • Anleggsstart sommeren 2010. 
 • Ferdig høsten 2016.