Jernbanemagasinet

Til og med 2016 ble Jernbanemagasinet utgitt av Jernbaneverket, både som et internt blad for etaten og som et eksternt jernbanemagasin.

Her finner du utgavene av Jernbanemagasinet fra perioden 2012-2016.

Fra 1. januar 2017 er Jernbanemagasinet et magasin for hele jernbanesektoren og gis ut av Jernbanedirektoratet. Du finner de ferskeste utgavene på Jernbanemagasinets egen nettside.