Jernbanestatistikk 2015

Jernbaneverket har nå gitt ut den offisielle statistikken for 2015. Statistikken inneholder en rekke tabeller og grafer som gir oversikt over status for jernbanen i Norge.

Jernbanestatistikk 2015 inneholder både en oversikt over tekniske og økonomiske forhold som vedrører infrastrukturen, og data for person- og godstrafikken. Rapporten for 2015 blir den siste som utgis av Jernbaneverket, og i den forbindelse har vi samlet en del ny statistikk over relevante indikatorer slik som utdannelse på Norsk Jernbaneskole og utvikling i kundetilfredshet. Ellers følger rapporten det samme oppsettet som tidligere utgaver med for eksempel oversikt over trafikkbelastning, infrastruktur, planoverganger og punktlighet.

Rapporten finnes både digitalt og i et trykket opplag.