Energiforbruk togframføring

Fotograf: Øystein Grue, Jernbaneverket

Mål 

Jernbaneverket skal bidra til effektiv bruk av energi til togframføring.

Status og aktiviteter

Gjennom enheten Energi opererer Jernbaneverket som nettleverandør og leverer elektrisitet til togselskapene. I 2015 gikk ca 508 GWh elektrisitet til togframføring, samt oppvarming av tog. Forbruket av diesel til togframføring var ca 172 GWh.

For mer detaljer om togselskapenes energiforbruk se tabellen under (klikk på tabellen for større bilde). 

Du kan lese mer om energibruk til togframføring på våre faste nettsider.

Jernbanverket bidrar også til tiltak som reduserer tap og effektiviserer forbruk av elektrisitet til togfremføring. Se egen artikkel om Energiforbruk til infrastruktur.