Avfall

Fotograf: Hilde Lillejord, Jernbaneverket

Mål                                          

Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Sorteringsgraden på byggeprosjekter skal være minst 80%.

Status og aktiviteter

Avfallshåndtering fra løpende drift og utbygging blir fulgt opp i de enkelte prosjekter og driftsområder. Tall blir per dags dato ikke sammenlagt sentralt. 

Opprydding av gammelt avfall langs linjer og på stasjoner ble igangsatt i 2015, og har gitt synlige resultater for eksempel langs Nordlandsbanen og Rørosbanen, og på Hønefoss stasjon. Områdene har kartlagt og registrert en rekke lokaliteter med gammelt henlagt avfall i vedlikeholdssystemet BaneData for å bedre planlegge oppryddingsarbeidet. Dette arbeidet vil fortsette ut 2017.

Du kan lese mer om avfallshåndtering på våre nettsider om miljø her.