Miljørapport 2013

Miljørapport for 2013 er nå lansert! Som i foregående år foreligger rapporten i digital versjon.

Jernbaneverket utarbeider årlig en egen miljørapport, og nå kan du lese Miljørapport for 2013. Den oppsummerer og gjør tilgjengelig hovedpunkter fra påbudt miljørapportering i andre kanaler, som f.eks. til Statens Jernbanetilsyn (SJT), Samferdselsdepartementet (SD), Klima- og miljøverndepartementet (KLD) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Rapporten beskriver status innenfor ulike aspekter i miljøarbeidet, og gir eksempler på noen av de mange gode miljøtiltakene som gjøres i organisasjonen, både i planlegging, drift og utbygging.  

Rapporten har de siste årene blitt utviklet i webbasert format for større brukervennlighet og for mindre bruk av papir. Ved behov kan PDF genereres av hver enkelt artikkel gjennom utskriftsfunksjonen.