Miljørapport 2012

Vil du vite mer om miljøaktiviteter i 2012 og status for miljøarbeidet i Jernbaneverket? Gå inn på den nylig lanserte Miljørapport 2012, som nå er i webbasert format for større brukervennlighet.