Jernbanestatistikk 2014

Jernbaneverkets årlige statistikkrapport «Jernbanestatistikk 2014» er nå publisert. Rapporten gir oversikt over statusen for norsk jernbane i 2014.

Statistikken er i samme form som tidligere år slik at det skal være enkelt å finne fram for deg som har lest rapporten tidligere.

I rapporten kan du hente ut tall som viser utviklingen for en rekke viktige indikatorer. Blant annet sikkerhet, trafikkmengder og punktlighet, transportvolumer, miljø og infrastruktur de siste årene.

Du får også en presentasjon av kostnadene Jernbaneverket har knyttet til drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen, investeringer i jernbanen og andre økonomiske nøkkeltall. Utgaven inneholder også sammenligninger av sentrale nøkkeltall mellom nordiske land, samt en detaljert oversikt over togtrafikken i de fire største byområdene i Norge.

Det er en viktig tid for norsk jernbane og fokuset på kapasitet og kvalitet er stort. Økt satsing og målrettede tiltak fører til synlig utvikling i jernbanetransport fra år til år. Statistikken du finner i rapporten kan gi et bilde av hvordan utviklingen har vært de siste ti årene og hvor vi er på vei. 

Rapporten finnes både digitalt og i et trykket opplag.