Jernbanestatistikk 2012

Jernbaneverket har nå gitt ut den offisielle statistikken for 2012. Statistikken inneholder en rekke tabeller og grafer som gir oversikt over status for jernbanen i Norge.

 

Jernbanestatistikk 2013 inneholder både en oversikt over tekniske og økonomiske forhold som vedrører infrastrukturen, og data for person- og godstrafikken. Jernbaneverket har lagt vekt på å vise utviklingen over flere år innenfor områder som trafikk, miljø og uønskede hendelser. Statistikken gir også oversikter over økonomiske nøkkeltall som drift og vedlikehold av infrastrukturen og investeringer.  

På bakgrunn av tilbakemeldinger på fjorårets utgave av 'Jernbanestatsitikk', er det i årets utgave tatt inn en del tilleggsopplysninger. Dette gjelder blant annet opplysninger om person- og godstrafikk fordelt på sekskap, sammenlikning av resietider mellom tog og bil og innenfor antall transporterte enheter på de ulike strekningene i godstrafikken.