Jernbanestatistikk 2011

Jernbaneverket har nå gitt ut den offisielle statistikken for 2011. Statistikken inneholder en rekke tabeller og grafer som gir en oversikt over status for jernbanen i Norge.


Jernbanestatistikk 2011 inneholder både en oversikt over tekniske og økonomiske forhold som vedrører infrastrukturen, og data for person- og godstrafikken. Jernbaneverket har lagt vekt på å vise utviklingen over flere år innenfor områder som trafikk, miljø og uønskede hendelser. Statistikken gir også oversikter over økonomiske nøkkeltall som drift og vedlikehold av infrastrukturen og investeringer.  Tabellene som viser utviklingen i person- og godstrafikken inneholder data for utviklingen gjennom de siste ti årene fordelt på de ulike selskapene.

Tabellen på side 10 i Jernbanestatistikk 2011 inneholder for noen av strekningene mer enn den faktiske reiseavstanden i kolonnen for ‘Hovedspor’. Årsaken er at det for visse strekninger er inkludert enkelte tilknytningslinjer i det som benevnes  som ‘Hovedspor’ i tabellen. For oversikt over faktisk reiseavstand på de ulike baner viser vi til
tabellen ‘Jernbanen i tall’ som er lenket opp her.