Utbyggingsdivisjonen

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur.

Organisasjonskart Utbyggingsdivisjonen.

Prosjektene i utbyggingsdivisjonen er resultatenheter med en tydelig byggherrefunksjon. Divisjonen har ansvar for metodikk og standarder for prosjektstyring, eierstyring og porteføljestyring for Bane NOR.

Ledere i utbyggingsdivisjonen:

 • Konserndirektør Utbygging: Helga Nes
 • Plan og utredning/InterCity: Anne Siri Haugen
 • Utbygging Vestfoldbanen: Stine B. Ilebrekke Undrum
 • Utbyggingsprosjekter Øst: Erik Pascal Johansen
 • Utbyggingsprosjekter Vest/Midt: Hans-Egil Larsen
 • Follobanen: Per David Borenstein
 • Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16: Morten Klokkersveen
 • Økonomi og styring: Birger Steffensen
 • HR: Gry Jødestøl
 • Sikkerhet og kvalitet: Vigdis Bjørlo
 • Kontrakt og marked: Henning Scheel
 • Kommunikasjon og samfunnskontakt: Ingunn Monstad (fungerende)