Utbyggingsdivisjonen

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre investeringsprosjekter knyttet til ny jernbaneinfrastruktur.

Bane NOR Utbygging planlegger og gjennomfører Bane NORs investeringsprosjekter. Disse prosjektene er ofte svært komplekse, med mange grensesnitt og stor offentlig interesse. Bane NOR er Norges største landbaserte byggherre, målt i kroner og øre.

Prosjektene omfatter alle typer jernbaneinfrastruktur. Utbyggingsdivisjonen bygger lange strekninger med nytt dobbeltspor, tunneler og stasjoner, så vel som mindre omfattende tiltak, som kryssingsspor, områder for togparkering og lignende.

Prosjektene i utbyggingsdivisjonen er resultatenheter med en tydelig byggherrefunksjon. Divisjonen har ansvar for metodikk og standarder for prosjektstyring, eierstyring og porteføljestyring for Bane NOR.

Klikk i bildet for å se organisasjonskartet i større format.

Ledere i utbyggingsdivisjonen

 • Konserndirektør Utbygging: Stine B. Ilebrekke Undrum
 • Ass. Utbyggingsdirektør: Espen Almlid (fung. For Birger Steffensen)
 • Portefølje og strategi: Bjørg Hilde Herfindahl
 • Økonomi: N.N.
 • Plan og teknikk: Brede Nermoen
 • Prosjektstyring: Håkon Isdal Selmer
 • Kontrakt og marked: N.N.
 • Sikkerhet og kvalitet: Johanna Öster
 • HR: Gry Jødestøl
 • Kommunikasjon og samfunnskontakt: Trine Evensen
 • Utbygging Øst: Bettina Sandvin
 • Utbygging Sør: Lars Tangerås
 • Utbyggingsprosjekter Vest: Hans-Egil Larsen
 • Utbygging Midt: Per Vilnes
 • Follobanen: Per David Borenstein
 • Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16: Morten Klokkersveen