Utbyggingsdivisjonen

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre investeringsprosjekter knyttet til ny jernbaneinfrastruktur.

Bane NOR Utbygging planlegger og gjennomfører Bane NORs investeringsprosjekter. Disse prosjektene er ofte svært komplekse, med mange grensesnitt og stor offentlig interesse. Bane NOR er Norges største landbaserte byggherre, målt i kroner og øre.

Prosjektene omfatter alle typer jernbaneinfrastruktur. Utbyggingsdivisjonen bygger lange strekninger med nytt dobbeltspor, tunneler og stasjoner, så vel som mindre omfattende tiltak, som kryssingsspor, områder for togparkering og lignende.

Prosjektene i utbyggingsdivisjonen er resultatenheter med en tydelig byggherrefunksjon. Divisjonen har ansvar for metodikk og standarder for prosjektstyring, eierstyring og porteføljestyring for Bane NOR.

Organisasjonskart Utbygging pr. 1. mars 2021

Ledere i utbyggingsdivisjonen

 • Konserndirektør Utbygging: Stine Ilebrekke Undrum
 • Ass. Utbyggingsdirektør: Espen Almlid (fung. For Birger Steffensen)
 • Portefølje og strategi: Bjørg Hilde Herfindahl
 • Økonomi:Jan-Erland Bekeng
 • Plan og teknikk: Brede Nermoen
 • Prosjektstyring: Håkon Isdal Selmer
 • Kontrakt og marked: Martin Rosenlund
 • Sikkerhet og kvalitet: Johanna Öster
 • HR: Gry Jødestøl
 • Kommunikasjon og samfunnskontakt: Trine Bratlie Evensen
 • Utbygging Portefølje Øst: Bettina Sandvin
 • Utbygging Portefølje Sør: Lars Andrè Tangerås
 • Utbygging Portefølje Vest: Hans-Egil Larsen
 • Utbygging Portefølje Midt: Per Vilnes
 • Follobanen: Per David Borenstein
 • Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16: Morten Klokkersveen