Kunde og markedsdivisjonen

Kunde og markedsdivisjonen er Bane NORs kontaktpunkt mot kundene; gods- og persontogselskaper, speditører, samlastere og vareeiere. Divisjonen har også ansvar for informasjon og assistanse til de togreisende på stasjonene og for jernbanens ruteplanlegging.

Klikk i kartet for å åpne det i større format.Kunde og marked drifter også alle jernbanens offentlige gods- og tømmerterminaler.

Ledere i Kunde og marked

  • Konserndirektør Kunde og marked: Henning Scheel
  • Kunde- og trafikkinformasjon: Victor Hansen
  • Persontrafikk: Terje Myrland
  • Ruteplan: Jan Harald Dammen
  • Godstrafikk: Oskar Stenstrøm
  • Inntekter og forretningsutvikling: Elzbieta Jankowski
  • Sikkerhet og kvalitet: Stian Olsen
  • Økonomi: Inger-Lise Besseberg Øvland
  • HR: Christin Thorsen
  • Kommunikasjon og samfunnskontakt: Kristin Paus