Infrastrukturområde Oslokorridoren

Postboks 4350, 2308 Hamar. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Telefon: 05280

Inn mot Lillestrøm fra Hovedbanen mars 2014. <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>

Ansvarsområde:

Infrastrukturområde Oslokorridoren omfatter den sentrale jernbanekorridoren Lillehammer - Larvik. Området befinner seg i fylkene Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold.

Banestrekninger:
• Hovedbanen: Oslo S – Eidsvoll
• Dovrebanen: Eidsvoll - Fåberg ved Lillehammer
• Gardermobanen: Etterstad - Gardermoen - Eidsvoll
• Drammenbanen: Oslo S - Drammen
• Spikkestadbanen: Asker - Spikkestad
• Vestfoldbanen: Drammen - Larvik
• Sørlandsbanen: Drammen - Kongsberg
  
Områdedirektør: Lars Berge
Kommunikasjonssjef: Britt-Johanne Wang (fg), tlf 909 67 429

Banesjefstrekninger:
* Dovrebanen sør (Eidsvoll -  Lillehammer)
* Hoved- og Gardermobanen (Lillestrøm - Eidsvoll via Gardermoen og via Dal)
* Oslo (Spikkestad - Asker - Lillestrøm, inkl Alnabru og Romeriksporten)
* Vestfoldbanen (Asker - Drammen - Larvik / Kongsberg)