Infrastrukturområde Vest

Besøksadresse: Vestre Strømkaien 7, Bergen. Telefon: 05280 Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Beilhack-freser passere Kleven bru. <strong>Foto: Njål Svingheim </strong>
Ansvarsområde:

Infrastruktorområde Vest omfatter Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roa - Hønefoss med sidelinjer. Området ligger i fylkene, Buskerud, Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Banestrekninger
• Bergensbanen (Hønefoss - Bergen)
• Randsfjordbanen (Hokksund - Hønefoss)
• Roa - Hønefossbanen 
• Flåmsbana (Myrdal - Flåm)

Områdedirektør: Tony Dæmring
Kommunikasjonssjef Vest: Ingunn Halvorsen, telefon 970 89 209.

Banesjefstrekninger:
* Bergensbanen Øst (Hokksund/Roa - Hønefoss - Finse)
* Bergensbanen Vest (Finse - Bergen, inkludert Flåmsbana)