Infrastrukturområde Øst

Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo. Telefon: 05280. Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Ballastrenseverk i arbeid ved Onsøy på Østfoldbanen. <strong>Foto: Njål Svingheim </strong>

Ansvarsområde:

Infrastrukturområde øst omfatter Østfoldbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen i  fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland 

Banestrekninger:
• Østfoldbanen, Oslo S – Kornsjø (vestre linje)
• Østfoldbanen Ski – Sarpsborg (østre linje)
• Kongsvingerbanen, Lillestrøm – riksgrensen
• Gjøvikbanen, Oslo S - Gjøvik

Områdedirektør: Tore Fjukstad, tlf 957 74 040
Kommunikasjon: Harry Korslund, tlf 916 55 989

 Banesjefstrekninger:

* Østfoldbanen (østre og vestre linje)
* Kongsvinger- og Gjøvikbanen