Infrastrukturområde Nord

Besøksadresse: Verkstedbakken 1, Narvik. Telefon: 05280. Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar.

Malmtog ved Haugfjell <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Ansvarsområde

Infrastrukturområde Nord omfatter Nordlandsbanen nord for Steinkjer og Ofotbanen. Området ligger i Nord- Trøndelag og Nordland fylker.

Banestrekninger
• Nordlandsbanen (Steinkjer – Bodø)
• Ofotbanen (Narvik – riksgrensen)

Områdedirektør: Thor Brækkan

Banesjefstrekninger:
*Nordlandsbanen Sør (Steinkjer - Bjerka, inkl Namsosbanen)
*Nordlandsbanen Nord (Bjerka - Bodø
*Ofotbanen (Narvik - riksgrensen)