Infrastrukturområde Midt

Besøksadresse: Osloveien 105, Marienborg, Trondheim. Telefon: 05280. Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar.

Sporombyggingstog i arbeid mellom Dombås og Fokkstua. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Ansvarsområde

Infrastrukturområde Midt omfatter Dovrebanen Lillehammer - Trondheim, Raumabanen, Rørosbanen, Solørbanen, Nordlandsbanen Trondheim - Steinkjer og Meråkerbanen. Området ligger i fylkene Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Banestrekninger:
• Dovrebanen (Lillehammer – Trondheim)
• Raumabanen (Dombås – Åndalsnes)
• Rørosbanen (Hamar – Røros – Støren)
• Solørbanen (Kongsvinger – Elverum)
• Nordlandsbanen (Trondheim – Steinkjer)
• Meråkerbanen (Hell – riksgrensen)

Områdedirektør Midt: Kristine Jessen
Kommunikasjonssjef Midt: Dag Svinsås, tlf 916 72525

Banesjefstrekninger:
*Dovre- og Raumabanen (Lillehammer - Åndalsnes - Støren)
*Trønderbanen (Støren - Trondheim - Steinkjer, Hell - riksgrensen)
*Røros- og Solørbanen (Hamar/Kongsvinger - Støren)