Infrastrukturdivisjonen

Infrastruktur har ansvar for forvaltning av infrastrukturen, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur.

Klikk for en større utgave av kartet (pdf).

Infrastrukturdivisjonen er Bane NORs største divisjon. Hoveddelen består av tre områder med ansvar for infrastruktur innen et bestemt geografisk område. I tillegg har divisjonen fire landsdekkende enheter.

Fra 1. juli 2019 er det operative ansvaret for drift og vedlikehold av jernbanestrekningene overført til et eget selskap, Spordrift AS. Selskapet er heleid av Bane NOR og har ca. 1300 medarbeidere. Spordrift har inngått avtaler med Bane NOR om drift- og vedlikeholdsansvaret. I perioden 2021-27 vil Bane NOR gjennomføre en områdevis konkurranseutsetting av disse oppgavene.

Ledere i infrastrukturdivisjonen:

 • Konserndirektør infrastruktur: Vibeke Aarnes
 • Område Nord: Thor Brækkan
 • Område Sør/Vest: Tony Dæmring
 • Område Øst: Lars Berge
 • Infrastrukturprosjekter: Jon Brede Dukan
 • Plan: Bjørg Hilde Herfindal
 • Transport: Håvard Vestgren
 • Energi: Vibeke Hodne
 • Driftsoperativ/teknisk støtte: Beate Elisabeth Isetorp
 • Anskaffelser og logistikk: Per Melby (fg)
 • Teknikk: Knut Darre Christiansen
 • HR: Hanne Cappelen
 • Økonomi: Inger Valerio
 • Kommunikasjon og samfunnskontakt: Marianne Øiahals

Les mer om Infrastruktur:

Område Nord

Område Øst

Område Sør/Vest

Plan

Transport

Infrastrukturprosjekter

Energi